FILIALA JUDEȚEANĂ PRAHOVA
A ASOCIAȚIEI COMUNELOR DIN ROMÂNIA

Comuna Vărbilău

Comună membră ACoR din 31.08.2004

Prin HCL nr. 41 din 31.08.2004 comuna Vărbilău a devenit membru al Asociației Comunelor din România

Descrierea comunei

Lucrările cartografice care au tangență cu zona în studiu, sunt de fapt și cele mai vechi cercetări ale regiunii. Astfel, pot fi amintite: harta lui Specht (1790 – 1791), harta lui Valestinli (1797), harta lui Preffa Pazzini Carli (1790). În secolul al XIX-lea, apare pe o serie de hărți rusești (1804, 1820, 1828, 1833, 1835, 1853). În 1872, apare harta intitulată „Harta României istorică, politică, comercială”, avându-l ca autor pe maiorul Dimitrie Pappasoglu, iar în 1882 apare o hartă a județului Prahova care cuprinde fiecare plai și plasă în parte, alcătuită în total din 7 foi, la scara 1: 200.000, hartă întocmită de ing. Crapelianu. Harta Prahovei apărută în 1900 este prima hartă pe care apare o împărțire în cercuri, comune, sate și cătune.

Studiile geologice privind comuna Vărbilău datează încă din secolul XIX. Începând cu secolul al XX-lea se remarcă W. Teissyre în 1907 cu lucrarea „Stratigrafia regiunilor petrolifere din Subcarpați”. În 1927 D. M. Preda publică date privind geologia văii Teleajenului în zona subcarpatică. Studii în ceea ce privește geologia pentru regiunea cuprinsă între valea Teleajenului și Valea Prahovei, se datoresc și profesorului M. Filipescu care începând cu 1926 și până în 1932 a publicat mai multe lucrări privind stratigrafia și tectonica regiunii.

Lucrările cu caracter strict geografic și care să trateze comuna, nu există. Există însă lucrări și nu sunt puține, care tratează o arie mult mai extinsă. În anul 1893 apare „Dicționarul Geografic al județului Prahova”, ce îi avea ca autori pe: P. Brătescu I. Moruzi și C. Alexandrescu, lucrare unde sunt analizate fiecare sat, apă, munte, în parte. În această lucrare, se arată că Vărbilăul era o comună din plaiul cu același nume al județului Prahova, fiind formată doar din satul de reședință, cu 1699 de locuitori. În comună existau trei mori, o școală și două biserici. Aceeași lucrare arată că pe teritoriul actual al comunei era organizata și comuna Livadea, cu satele Livadea și Podu Ursului, având 749 de locuitori și 138 de case; comuna avea 8 mori pe râul Vărbilău și o biserică fondată în 1867. De asemenea, comuna Poiana de Vărbilău, formată și ea doar din satul de reședință, avea 638 de locuitori și 150 de case; ea avea o moară pe râul Vărbilău, o școală mixtă cu 36 de elevi (dintre care 6 fete) și o biserică fondată la 1864 de locuitori. De asemenea, satul Coțofănești făcea parte din comuna Mălăești, iar Bughea de Sus făcea parte din comuna Bughiile din plaiul Teleajen al județului Prahova.

În 1925 Anuarul Socec consemnează comunele Poiana Vărbilău și Vărbilău în aceeași plasă. Comuna Vărbilău avea 2229 de locuitori, iar Poiana Vărbilău avea 700. Comuna Livadea a fost temporar desființată, satele ei fiind transferate comunelor Ștefești (Livadea) și Cosminele (Podu Ursului). În 1931, comuna Livadea a fost reînființată în aceeași compunere.

În „Monografia județului Prahova”, scoasă de Nicolae Pavel și Nicolae Simache în anul 1943, sunt trecute date statistice și analize demografice. În 1966, V. Tufescu – „Subcarpații” – apărută în Editura Științifică, București, în care pe lângă multe alte informații sunt prezentați și Subcarpații Teleajenului și Prahovei. Tot în 1966, V. Mihăilescu – „Dealurile și Câmpiile României” – în care se acordă spre studiu un capitol despre Subcarpații Munteniei Centrale.

În 1950, comunele au devenit parte a raionului Teleajen din regiunea Prahova și apoi (după 1952), din regiunea Ploiești. În 1968, județul Prahova a fost reînființat, iar comunele Livadea, Poiana de Vărbilău, Mălăești și Bughiile au fost desființate, primele două fiind incluse în comuna Vărbilău, a treia împărțită între comunele Dumbrăvești și Vărbilău, iar ultima între comunele Gura Vitioarei și Vărbilău.

Comuna Vărbilău este situată în zona colinară de nord a județului Prahova și este dispusă pe vaile râurilor Vărbilau și Slănic, pe drumul județean DJ 102B-DJ102G Ploiești - Slănic, la 36 km depărtare de orașul Ploiești și la 6 km de orașul Slănic. În paralel cu acest drum se desfășoară linia CF Ploiești - Slănic, cu stații CF în satele Coțofenești, Poiana Vărbilău și Vărbilău.
Suprafața comunei măsoară 4.206 ha, din care 1.984 ha reprezintă suprafața agricolă, iar intravilanul ocupă 161 ha, grupat în 14 trupuri, majoritatea aflate de-a lungul principalelor căi de comunicație.
Comuna are următoarele vecinătăți:

 •  la nord-vest: comuna Aluniș,
 • la nord: comuna Ștefești și orașul Slănic,
 • la est: comuna Măgurele, comuna Teișani și comuna Gura Vitioarei,
 • la sud: comuna Dumbrăvești,
 • la vest: comuna Vâlcănești și comuna Cosminele.

Comuna are o întindere mare, fiind compusă din satul de reședință Vărbilău și din satele componente Coțofenești, Poiana Vărbilău, Livadea și Podu Ursului. Aceste sate se prezintă sub forma unei vetre de sat continuue de-a lungul drumului județean și a căii ferate, cu excepția satului Podu-Ursului, care este situat în partea de vest a comunei pe culmea unor dealuri, la circa 2,5 km depărtare de satul Livadea. Pe direcția N-S , de-a lungul căii ferate și a DJ 102B și 102G, localitatea se întinde pe o lungime de 14km , iar pe direcția E-V ocupă majoritatea platourilor locuibile de pe înălțimea medie a dealurilor.
Principalul curs de apă care străbate teritoriul este râul  Vărbilău. Râul Vărbilău izvorăște din munții Rodila Mare, trece prin comuna Ștefești și prin satele Livadea, Vărbilău, Poiana Vărbilău și Mălăiești și apoi se varsă în râul Teleajen. Se caracterizează  printr-un curs permanent, cu debit minim de 3 l/s și este alimentat în principal de izvoare de pantă și de precipitații. Este afectat de viituri cauzate de ploile abundente care se înregistrează în special  primăvara și toamna, dar și de ploile torențiale din timpul verii. Pânza de apă freatică de pe raza comunei se găsește la diferite adâncimi și funcție de depărtarea față de albia râului. Nivelul apei se întâlnește la circa 1-4 m, în zona de luncă  și de circa 4-10 m, în zona terasei inferioare.
Așezarea geografică a comunei determină o climă continentală , dar cu modificările specifice locului și anume: ierni blânde, veri nu prea călduroase, toamne lungi, ceea ce favorizează dezvoltarea pomiculturii și agriculturii.
Plaiurile sunt acoperite cu păduri de stejar. În asociație cu stejarul mai trăiesc:

 • ulmul,
 • frasinul,
 • carpenul,
 • arțarul,
 • teiul,
 • mesteacănul,
 • paltinul 
 • fagul.

Pe valea râului cresc o mulțime de salcii și răchite.

DESCRIEREA ŞI SEMNIFICAŢIILE
elementelor însumate ale stemei comunei Vărbilău, judeţul Prahova

Descrierea stemei:

Stema comunei Vărbilău, potrivit anexei nr. 1.16, se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite, tăiat.

În partea dreaptă, în câmp albastru, se află o creangă cu 3 frunze de stejar, de aur, cea din mijloc fiind flancată în ambele părţi de două ghinde de aur.

În partea stângă, în câmp albastru, se află un instrument muzical (alăuta) de argint, plasat în bară.

Scutul este trimbrat de o coroană murală de argint cu un turn crenelat.

Semnificațiile elementelor însumate:

Creanga cu frunzele de stejar şi ghindele reprezintă bogatele păduri de gorun din zonă.

Alăuta face referire la renumiţii muzicanţi din localitate.

Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.

Ion IONIȚĂ

PRIMARUL COMUNEI

Date de contact:

 Website: www.primaria-varbilau.ro
 E-mail: primar@primaria-varbilau.ro
 Telefon: +40 244 244 091