FILIALA JUDEȚEANĂ PRAHOVA
A ASOCIAȚIEI COMUNELOR DIN ROMÂNIA

Comuna Valea Călugărească

Comună membră ACoR din 16.11.2004

Prin HCL nr. 113 din 16.11.2004 comuna Valea Călugărească a devenit membru al Asociației Comunelor din România

Descrierea comunei

La sfârșitul secolului al XIX-lea, comuna era arondată plășii Cricovul din județul Prahova, fiind formată din 11 sate (Arsa, Dosurile, Rachieri, Scheaul, Valea-Călugărească, Valea-Largă, Valea-Meilor, Valea-Nicovani, Valea-Poenei, Valea-Popei și Valea-Ursoaei). În comună funcționa o școală deschisă în 1872 (într-un local donat de Vasile Paapa în 1887). Pe teritoriul actual al comunei, tot în plasa Cricovul, mai era organizată atunci o comună, denumită Coșlegi, formată din satul de reședință, Coșlegi, și satele Dârvari, Radila și Pantazi, totalizând 1087 de locuitori care se ocupau în principal cu agricultura, desfăcându-și produsele la Ploiești. În comuna Coșlegi funcționau 2 mori de apă, o școală deschisă în 1871, frecventată de 35 de elevi (din care 8 fete) și 4 biserici — una în Pantazi (reparată în 1871), una în Radila (reparată în 1892), una în Dârvari (fondată în 1824) și una în Coșlegi (fondată în 1826 de banul Constantin Bălăceanu). În perioada interbelică, comuna Coșlegi s-a regăsit în plasa Drăgănești, în vreme ce comuna Valea Călugărească — în plasa Cricov și apoi în plasa Urlați.

În 1950, cele două comune au fost incluse în orașul regional Ploiești, reședința regiunii Prahova și apoi (după 1952) din regiunea Ploiești. În 1968, comuna Coșlegi s-a desființat, fiind inclusă în comuna Valea Călugărească, arondată județului Prahova, reînființat.

În perioada comunistă, în localitate s-a înființat o fabrică de fosfați. Activitatea ei s-a încheiat în 1997, iar acum este o ruină.

Comuna este așezată pe malul stâng al râului Teleajen, în zona cursului său inferior, partea de nord urcând pe niște dealuri de circa 300–400 m. Satul de reședință se întinde de-a lungul șoselei DN1B (care leagă orașele Ploiești și Buzău), multe dintre satele sale (denumite Valea-) întinzându-se de-a lungul unor văi către aceste dealuri, în a căror zonă înaltă se află satele Vârfurile și Schiau. Restul satelor, Arva, Rachieri, Pantazi, Dârvari, Coslegi și Radila, se află în zona de câmpie din sud. La Valea Călugărească, din acest drum se ramifică DJ101F, care duce spre sud către Dumbrava și Drăgănești. Prin comună trece, pe la sud de satul de reședință, și calea ferată Ploiești–Buzău, pe care este deservită de stația Valea Călugărească.

Este recunoscută pentru podgoriile sale de vii, făcând parte dintre localitățile pe unde trece Drumul Vinului, un traseu rutier turistic ce leagă mai multe localități din zona podgoriilor Dealul Mare și a celor din împrejurimi. În fiecare an, la sfârșitul lunii septembrie, în localitatea de reședință are loc un festival al vinului.

DESCRIEREA ŞI SEMNIFICAŢIILE

elementelor însumate ale stemei comunei Valea Călugărească, judeţul Prahova

 

Descrierea stemei

Stema comunei Valea Călugărească, potrivit anexei nr. 1, se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite, tăiat în furcă răsturnată. În partea superioară, în dreapta, în câmp albastru, se află un mănunchi de spice de grâu de aur. În partea superioară, în stânga, în câmp verde, se află un ciorchine de strugure de aur. În partea inferioară, în câmp roşu, se află o biserică de argint cu nava dreptunghiulară, cu acoperiş dublu, terminat cu un turn rotund având deasupra o cruce. Intrarea bisericii are pereţii în formă de contraforţi, frânţi la mijloc, mai mari în jumătatea inferioară şi mai înguşti în cea superioară şi cu un acoperiş în două ape. Intrarea propriu - zisă este precedată de un nartex (pridvorul bisericii) susţinut în faţă de două coloane, cu un acoperiş în două ape, dar mai mic decât coridorul de intrare propriu - zis. Scutul este timbrat de o coroană murală de argint cu un turn crenelat.

Semnificaţiile elementelor însumate

Mănunchiul de spice reprezintă ocupaţia de bază a locuitorilor, agricultura. Ciorchinele de viţă - de - vie arată că localitatea este renumită pentru podgoriile sale, fiind una din localităţile pe unde trece "drumul vinului". Biserica face referire la lăcaşul de cult din localitate cu hramul "Izvorul Tămăduirii", operă a arhitectului Ioan Mincu. Coroana murală cu un turn crenelat ce semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.

 

Ioana NEAGU

PRIMARUL COMUNEI

În cadrul Asociației Comunelor din România, deține următoarele funcții:

1. MEMBRU ÎN Consiliului Director al Filialei Județene Prahova a Asociației Comunelor din România