FILIALA JUDEȚEANĂ PRAHOVA
A ASOCIAȚIEI COMUNELOR DIN ROMÂNIA

Comuna Telega

Comună membră ACoR din 29.10.2004

Prin HCL nr. 36 din 29.10.2004 comuna Telega a devenit membru al Asociației Comunelor din România

Descrierea comunei

Telega este atestată documentar din anul 1562, din vremea domnitorului Petru cel Tânăr (1559-1568).

La sfârșitul secolului al XIX-lea, comuna făcea parte din plaiul Prahova al județului Prahova, fiind formată din satele Boșelcești, Buștenari, Milicești și Telega, cu o populație totală de 4000 de locuitori. În comună, funcționau băile sărate Telega-Doftana, mine de sare, un penitenciar, două școli (în satele Telega și Buștenari) și 4 biserici. Anuarul Socec din 1925 consemnează între satele Telega și Buștenari cea mai importantă exploatație de petrol din țară, comuna având în total 7272 de locuitori în satele Buștenari, Melicești și Telega.

La sfârșitul perioadei interbelice, comuna s-a regăsit în plasa Câmpina din același județ, iar în 1950 a fost arondat raionului Câmpina din regiunea Prahova și apoi (după 1952) din regiunea Ploiești. În 1968 a fost arondată din nou, în componența actuală, județului Prahova, reînființat.

Telega se află în zona deluroasă a Subcarpaților Curburii, întinsă de-a lungul văii pârâului („gârlei”) Sărata și pe dealurile dimprejur (Rotunda, Mărtin, Obârșie, Măceș, Recea, Grâușor, Câlinet, Țânțaru, Ciobu, Plai). Altitudinea medie a localității Telega este de aproximativ 550 m. Cel mai înalt deal din zonă, Măceș, are o înălțime de 815 m.

Pârâul Sărata este un afluent al râului Teleajen care izvorâște din zona satului Melicești și curge de la nord-vest către sud-est. Datorită poziționării predominant pe valea acestei gârle, Telega este protejată de vânturi puternice.

Solurile din zona Telegii sunt sărace (argile) și, în unele locuri, sărăturoase. Datorită prezenței sării în subsol și a solului argilos, există zone în Telega unde au loc alunecări de teren. Prin comună trece șoseaua județeană DJ100E, care o leagă spre vest de Câmpina (unde se intersectează cu DN1) și mai departe de comunele din valea Proviței, Provița de Jos, Provița de Sus și Adunați, și spre est de Scorțeni și Băicoi. Din acest drum, la Telega se ramifică șoseaua județeană DJ214, care duce spre nord-est la Brebu și Aluniș.

DESCRIEREA ŞI SEMNIFICAŢIILE
elementelor însumate ale stemei comunei Telega, judeţul Prahova

Descrierea stemei:

Stema comunei Telega, potrivit anexei nr. 1.8, se compune dintr-un scut despicat.

În primul cartier, pe azur, un munte de sare, de argint, asuprit de două ciocane, de argint, dispuse în săritoare.

În al doilea cartier, pe roşu, o sondă de argint

Semnificațiile elementelor însumate:

Compoziţia face referire la bogăţiile naturale ale zonei, respectiv ocna de sare de la Telega şi sondele de la Buştenari.

Coroana murală, de argint, cu un turn crenelat, semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.

Ilie GHEORGHE

PRIMARUL COMUNEI

Date de contact:

 Website: www.comunatelega.ro/
 E-mail: primariatelega@yahoo.com
 Telefon: +40 244 368 011