FILIALA JUDEȚEANĂ PRAHOVA
A ASOCIAȚIEI COMUNELOR DIN ROMÂNIA

Comuna Surani

Comună membră ACoR din 07.01.2005

Prin HCL nr. 2 din 07.01.2005 comuna Surani a devenit membru al Asociației Comunelor din România

Descrierea comunei

La sfârșitul secolului al XIX-lea, comuna Surani era formată doar din satul de reședință, făcea parte din plasa Podgoria a județului Prahova și avea 974 de locuitori, o școală înființată în 1889 și o biserică construită de localnici în 1816. În 1925, populația consemnată de Anuarul Socec este de 1679 de locuitori.

În 1950, a fost arondat raionului Teleajen din regiunea Prahova și apoi, după 1952, din regiunea Ploiești. În 1968, a revenit la județul Prahova, între timp apărând și satul Păcuri

Comuna se află în zona de deal, în estul județului, pe râurile Lopatna și Sărata, în bazinul hidrografic al Cricovului Sărat. În comună se întâlnesc șoselele județene DJ233 (care duce spre nord la Ariceștii Zeletin și Posești) și DJ100M, care duce spre nord la Cărbunești, terminându-se în același DJ233, și spre sud la Șoimari și Podenii Noi.

DESCRIEREA ŞI SEMNIFICAŢIILE
elementelor însumate ale stemei comunei Surani, judeţul Prahova

Descrierea stemei:

Stema comunei Surani, potrivit anexei nr. 1.9, se compune dintr-un scut triunghiular albastru cu marginile rotunjite, tăiat. În partea superioară se află trei tufe de argint, aşezate două cu una. În partea inferioară se află un cap de mistreţ, de argint, cu colţi armaţi roşii. Scutul este trimbrat de o coroană murală de argint cu un turn crenelat.

Semnificațiile elementelor însumate:

Semnificaţiile elementelor însumate: Tufele şi mistreţul semnifică faptul că localitatea se află într-o zonă de deal împădurită, bogată în vânat. Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună. 

Lucian-Gabriel BUCUR

PRIMARUL COMUNEI

Date de contact:

 Website: www.primariasurani.ro
 E-mail: primariasuraniu@yahoo.com
 Telefon: +40 244 416 020