FILIALA JUDEȚEANĂ PRAHOVA
A ASOCIAȚIEI COMUNELOR DIN ROMÂNIA

Comuna Șoimari

Comună membră ACoR din 27.10.2005

Prin HCL nr. 51 din 27.10.2005 comuna Șoimari a devenit membru al Asociației Comunelor din România

Descrierea comunei

La sfârșitul secolului al XIX-lea, comuna Șoimari se afla în plasa Podgoria și era formată din satele Șoimari și Atârnați (vechiul nume al satului Măgura), având în total o populație de 2101 locuitori. În comună se aflau 3 mori de apă pe râul Lopatna, o moară cu aburi, o școală mixtă și o biserică ortodoxă. Anuarul Socec din 1925 consemnează comuna în aceeași plasă și cu aceeași alcătuire, populația fiind de 2962 de locuitori.

În 1950, comuna a fost arondată raionului Teleajen din regiunea Prahova, apoi (după 1952) din regiunea Ploiești. În 1959, conducerea raionului a decis înființarea satului Lopatnița din ramura nordică a satului Șoimari. Satul Atârnați (transferat pe atunci, temporar, comunei Matița) a luat în 1964 numele de Măgura. În 1968, comuna a redevenit parte a județului Prahova, reînființat.

Comuna se află pe cursul superior al râului Lopatna, în bazinul hidrografic al Cricovului Sărat. Este traversată de șoseaua județeană DJ100M, care o leagă spre nord de Surani și Cărbunești, și spre sud de Podenii Noi.

DESCRIEREA ŞI SEMNIFICAŢIILE
elementelor însumate ale stemei comunei Șoimari, judeţul Prahova

Descrierea stemei:

Stema comunei Şoimari, potrivit anexei nr. 1.6, se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite.

În câmp albastru, un şoim de aur, aşezat spre dreapta pe trei dealuri verzi.

Semnificațiile elementelor însumate:

Şoimul face trimitere la denumirea localităţii.

Coroana murală, de argint, cu un turn crenelat, semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.

Laurențiu-Ion BĂDICA

PRIMARUL COMUNEI

Date de contact:

 Website: www.comunasoimari.ro/
 E-mail: primaria@comunasoimari.ro
 Telefon: +40 244 416 330