FILIALA JUDEȚEANĂ PRAHOVA
A ASOCIAȚIEI COMUNELOR DIN ROMÂNIA

Comuna Șirna

Comună membră ACoR din 30.09.2013

Prin HCL nr. 32 din 30.09.2013 comuna Șirna a devenit membru al Asociației Comunelor din România

Descrierea comunei

La sfârșitul secolului al XIX-lea, comuna Șirna era formată doar din satele Șirna și Varnița, fiind arondată plășii Târgșorul din județul Prahova. Comuna avea 890 de locuitori și două biserici ortodoxe (una în fiecare sat). În același timp, pe teritoriul actual al comunei mai erau organizate alte două comune, arondate tot plășii Târgșorul. Astfel, comuna Tăriceni era formată doar din satul Tăriceni, cu 1255 de locuitori, o școală și o biserică fondată de familia lui vel vistier Radu Scarlat la 1735. Comuna Hăbud era formată din satele Hăbud și Brătești și avea o școală din 1889.

În perioada interbelică, comunele Șirna și Tăriceni au fost comasate, comuna rezultată fiind denumită Tăriceni și având 3408 locuitori. În 1931, comunele Șirna și Tăriceni s-au separat din nou, revenindu-se temporar la structura dinainte de 1925.

În 1950, au fost arondate raionului Ploiești din regiunea Prahova și apoi, după 1952, din regiunea Ploiești. În 1968, comuna a luat numele de Șirna, fiind unită cu comuna Hăbud, și a fost arondată din nou județului Prahova, reînființat.

Comuna se află pe cursul superior al râului Lopatna, în bazinul hidrografic al Cricovului Sărat. Este traversată de șoseaua județeană DJ100M, care o leagă spre nord de Surani și Cărbunești, și spre sud de Podenii Noi.

DESCRIEREA ŞI SEMNIFICAŢIILE
elementelor însumate ale stemei comunei Șirna, judeţul Prahova

Descrierea stemei:

Stema comunei Şirna, potrivit anexei nr. 1.10, se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite, despicat.

În partea dreaptă, în câmp albastru, se află un personaj aureolat, purtând o mantie şi călărind spre stânga un cal, totul de argint. Personajul străpunge cu o suliţă un balaur de argint.

În partea stângă, în câmp roşu, se află un snop de spice de aur.

Scutul este trimbrat de o coroană murală de argint cu un turn crenelat.

Semnificațiile elementelor însumate:

Personajul aureolat face referire la existenţa în satul Tăriceni a bisericii Sfântul Gheorghe, ce datează din anul 1739.

Snopul de spice arată că în zonă sunt terenuri agricole şi reprezintă ocupaţia de bază a locuitorilor.

Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.

Valerică SANDU

PRIMARUL COMUNEI

Date de contact:

 Website: www.comunasirna.ro
 E-mail: primaria_sirna@yahoo.com
 Telefon: +40 244 485 012