FILIALA JUDEȚEANĂ PRAHOVA
A ASOCIAȚIEI COMUNELOR DIN ROMÂNIA

Comuna Râfov

Comună membră ACoR din 22.09.2006

Prin HCL nr. 36 din 22.09.2006 comuna Râfov a devenit membru al Asociației Comunelor din România36

Descrierea comunei

La sfârșitul secolului al XIX-lea, comuna Râfov era formată din satele Râfov, Antofiloaia, Buchilași, Goga, Mălăești, și Moara Domnească, era situată în plasa Câmpul din județul Prahova, având în total 1238 de locuitori. În comună funcționau 3 pive, 5 mori, o școală cu 60 de elevi (dintre care 10 fete), deschisă în 1854, și patru biserici ortodoxe — una în Râfov, fondată în 1724 de Chivu Căplescu; una în Antofiloaia, fondată de șetrarul Paraschiv Căplescu în 1783; una în Goga, fondată în 1776 de pitarul Gr. Brezoianu și vornicul C. Bălăceanu; și una în Mălăiești. Satul Sicrita alcătuia o comună de sine stătătoare, în vreme ce satele Buda și Palanca alcătuiau comuna Buda-Palanca. Aceasta din urmă avea 1096 de locuitori, în ea existând o moară, o pivă, o fabrică de spirt și una de făină (toate pe râul Lăutul), precum și o școală fondată în 1889 unde învățau 154 de elevi (din care 66 de fete), și două biserici (cea din Palanca fiind zidită la 1824). În perioada interbelică, comuna Sicrita a fost desființată înainte de 1925, fiind inclusă în comuna Ciupelnița, plasa Drăgănești a aceluiași județ. Comuna Buda-Palanca (1697 de locuitori) era arondată plășii Câmpul, ca și comuna Râfov, care avea 1581 de locuitori.

În 1950, ele au fost arondate raionului Ploiești din regiunea Prahova și apoi din regiunea Ploiești. În 1968, județul Prahova a fost reînființat, iar comuna Buda-Palanca a fost desființată și inclusă în comuna Râfov, iar comuna Ciupelnița a fost desființată și împărțită între comunele Râfov și Dumbrava.

Comuna Râfov este situată în zona de câmpie de la sud de Ploiești, pe malurile Teleajenului, în zona de vărsare a acestui râu în Prahova. Comuna este traversată de autostrada București–Ploiești, cu acces la aceasta. De asemenea, comuna este deservită de mai multe șosele județene. Cea mai importantă, DJ101D, leagă comuna spre nord de Bărcănești (unde se termină în DN1A). DJ101D se intersectează la Mălăiești cu DJ139, care leagă comuna spre sud-vest de Puchenii Mari și spre nord de Berceni (unde se termină tot în DN1A).

DESCRIEREA ŞI SEMNIFICAŢIILE
elementelor însumate ale stemei comunei Râfov, judeţul Prahova

Descrierea stemei:

Potrivit anexei nr. 1.2, stema comunei Râfov se compune dintr-un scut triunghiular albastru, cu marginile rotunjite, tăiat, despicat în partea stângă. În partea dreaptă se află o acvilă bicefală de argint, ieşind cu privirea spre dreapta. În partea stângă, în cartierul superior, se află un snop de spice de grâu de aur, iar în cartierul inferior se află o sondă de argint, pe terasă verde, din care ţâşneşte un jet de ţiţei. Scutul este trimbrat de o coroană murală de argint cu un turn crenelat.

Semnificațiile elementelor însumate:

Acvila bicefală face parte din blazonul familiei Cantacuzino. Snopul de grâu semnifică una din ocupaţiile de bază ale locuitorilor, agricultura. Sonda simbolizează amplasarea în zonă, de către Simion Mehedinţeanu, a primei rafinării din ţară, în anul 1857.    Coroana murală de argint cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.

Paul-Costin CAZANCIUC

PRIMARUL COMUNEI

Date de contact:

 Website: www.primariarifov.ro/
 E-mail: primariarifov@yahoo.com
 Telefon: +40 244 478 416