FILIALA JUDEȚEANĂ PRAHOVA
A ASOCIAȚIEI COMUNELOR DIN ROMÂNIA

Comuna Posești

Comună membră ACoR din 05.10.2004

Prin HCL nr. 33 din 05.10.2004 comuna Posești a devenit membru al Asociației Comunelor din România

Descrierea comunei

La sfârșitul secolului al XIX-lea, comuna făcea parte din plaiul Teleajenul al județului Prahova, având cătunele Posești, Bodești și Valea Plopului. Comuna avea în total 2030 de locuitori și 493 de case, o școală înființată în 1836 în care în 1899 învățau 112 elevi, două mori de apă și 4 biserici – două în Posești, una în Bodești și una în Valea Plopului. Pe teritoriul actual al comunei era organizată atunci și comuna Râncezi; aceasta era alcătuită din satele Râncezi (actualmente, Nucșoara de Jos) și Nucșoara (actualmente, Nucșoara de Sus); această comună avea 1760 de locuitori, o școală datând din 1880 și frecventată în 1899 de 70 de elevi (din care 18 fete), și două biserici ortodoxe — două în Râncezi (dintre care una datând din 1840) și una în Nucșoara. Tot atunci, satul Târlești era reședința unei comune formată din el și din satul Gogeasca, având în total 1181 de locuitori, o școală și o biserică ortodoxă fondată de locuitori în 1860.

În 1925, Anuarul Socec consemnează în comuna Posești și satele Valea Screzii și Valea Stupinii, iar satul Posești împărțit în Poseștii Ungureni și Poseștii Pământeni, toată comuna având o populație de 1932 de locuitori. În 1950, comunele Târlești, Posești și Râncezi au fost trecute la raionul Teleajen din regiunea Prahova și apoi (începând cu 1952) din regiunea Ploiești. Comuna Râncezi (ca și satul ei de reședință) a primit în 1964 numele de Nucșoara de Jos. În 1968, județele s-au reînființat, dar comuna Nucșoara de Jos a fost desființată, fiind inclusă în comuna Posești, iar comuna Târlești a fost împărțită între comunele Posești și Cărbunești.

Comuna se află în Subcarpații de Curbură, în nord-estul județului, la limita cu județul Buzău, pe malurile râului Zeletin, în zona cursului său superior și mediu. Este străbătută de șoseaua județeană DJ102B care o leagă spre est de Drajna și Vălenii de Munte (unde se termină în DN1A) și spre est în județul Buzău de Calvini și Cislău (unde se termină în DN10). Din acest drum, la Nucșoara de Jos se ramifică șoseaua județeană DJ102L, care face o buclă paralelă cu prima, pentru a deservi comunele montane prahovene Bătrâni și Starchiojd și buzoiene Chiojdu și Cătina. Tot din DJ102B, la Târlești se ramifică șoseaua județeană DJ233, care duce spre sud la Ariceștii Zeletin și Șoimari.

DESCRIEREA ŞI SEMNIFICAŢIILE
elementelor însumate ale stemei comunei Posești, județul Prahova

Descrierea stemei:

Stema comunei Posești, potrivit anexei nr. 1.4, se compune dintr-un scut tăiat de o fascie groasă de argint. În câmp superior, pe azur, trei crenguțe înfrunzite cu câte două mere, plasate în banda doi și unu, totul de aur. În câmp inferior, pe azur, o doniță de argint.

Semnificațiile elementelor însumate:

Elementele fac trimitere la tradiția zonei. Fascia de argint simbolizează drumul comercial ce lega încă din evul mediu Țara Românească de Transilvania, prin pasul de la Tabla Buții. Merele de aur simbolizează livezile și în același timp fac trimitere la bogăția zonei și hărnicia locuitorilor. Donița de argint este imaginea ocupației tradiționale a locuitorilor, de crescători de vite și producători de derivate din lapte. Coroana murală, de argint, cu un turn crenelat, semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.

Valentin-Gheorghe SPĂTĂRELU

PRIMARUL COMUNEI

Date de contact:

 Website: www.primariaposesti.ro
 E-mail: primariaposesti@yahoo.com
 Telefon: +40 244 422 201