FILIALA JUDEȚEANĂ PRAHOVA
A ASOCIAȚIEI COMUNELOR DIN ROMÂNIA

Comuna Poiana Câmpina

Comună membră ACoR din 30.09.2004

Prin HCL nr. 63 din 30.09.2004 comuna Poiana Câmpina a devenit membru al Asociației Comunelor din România

Descrierea comunei

La sfârșitul secolului al XIX-lea, comuna Poiana cuprindea satele Poiana, Bobolia, Slobozia, Vrăjitoarea și Piatra de Sus, făcând parte din plaiul Prahova al județului Prahova. Pe atunci, în comună exista o școală mixtă cu 68 de elevi (dintre care 24 de fete), 5 mori și o pivă pe râul Prahova, o moară pe râul Doftana și 3 biserici — una aparținând schitului Poiana construit de spătarul Toma Cantacuzino în 1688, una în Bobolia, înființată la 1838 și una în Slobozia înființată de Mihai Cantacuzino, metoh al mănăstirii Sinaia.

Anuarul Socec din 1925 consemnează comuna Poiana în aceeași plasă, cu satele Bobolia, Piatra, Poiana, Slobozia și Vrăjitoarea, cu 2200 de locuitori. În 1931, comuna primește pentru prima oară numele de Poiana de Câmpina și este comună suburbană a comunei urbane Câmpina. În preajma lui 1938, comuna a fost inclusă în plasa Câmpina a aceluiași județ.

În 1950, comuna a fost arondată orașului regional Câmpina din regiunea Prahova și apoi (din 1952) din regiunea Ploiești. Satul Vrăjitoarea a primit în 1964 numele de Pietrișu. În 1968 comuna Poiana Câmpina a redevenit parte a județului Prahova, devenind din nou comună suburbană a orașului Câmpina. În 1989, s-a renunțat la conceptul de comună suburbană, iar Poiana Câmpina a fost subordonată direct județului Prahova.

Comuna se află pe malul drept al râului Prahova, în dreptul municipiului Câmpina de pe malul celălalt. Este traversată de șoseaua județeană DJ100E care spre est duce la Câmpina (DN1) și mai departe spre Telega; și spre est duce către Provița de Jos și Adunați. La Poiana Câmpina, din acest drum se ramifică șoseaua județeană DJ101P, care duce spre sud de-a lungul Prahovei la Florești și Filipeștii de Târg. Prin comună trece și calea ferată Ploiești-Brașov, pe care este deservită de gara Câmpina și de halta Bobolia.

DESCRIEREA ŞI SEMNIFICAŢIILE
elementelor însumate ale stemei comunei Poiana Câmpina, județul Prahova

Descrierea stemei:

Stema comunei Poiana Câmpina, potrivit anexei nr. 1.12, se compune dintr-un scut triunghiular, cu marginile rotunjite, tripartit, în furcă. Pe fond roșu se află o acvilă bicefală, de argint, încoronată cu coroane de aur. Pe fond de azur se află cinci stele, de argint, așezate doi cu doi și unu. Câmpul verde este tăiat de un brâu undat, de argint. Scutul este trimbrat de o coroană murală de argint, cu un turn crenelat.

Semnificațiile elementelor însumate:

Acvila bicefală face parte din blazonul familiei Cantacuzino. Stelele sunt simbolul Fecioarei Maria, patroana Mănăstirii Poiana. Brâul undat reprezintă râul Prahova. Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.

Sergiu CONSTANDA

PRIMARUL COMUNEI

Date de contact:

 Website: www.primariapoiana-campina.ro
 E-mail: primpoianacampina@yahoo.com
 Telefon: +40 244 351 367