FILIALA JUDEȚEANĂ PRAHOVA
A ASOCIAȚIEI COMUNELOR DIN ROMÂNIA

Comuna Podenii Noi

Comună membră ACoR din 24.02.2005

Prin HCL nr. 3 din 24.02.2005 comuna Podenii Noi a devenit membru al Asociației Comunelor din România

Descrierea comunei

La sfârșitul secolului al XIX-lea, comuna făcea parte din plasa Podgoria a județului Prahova și era formată din satele Ghiocel, Mehedința, Rahova, Nevesteasca, Popești, Valea Dulce, Podenii Noi, Sfârcaru și Păcăloaia, cu o populație totală de 3760 de locuitori care trăiau în 675 de case. Comuna avea o școală mixtă frecventată în 1899 de 53 de elevi și 6 biserici ortodoxe — în Podenii Noi, refăcută în 1827, în Ghiocel (1841), Mehedința (1861), Rahova (1832), Popești (1857) și Valea Dulce (1807). În perioada interbelică, comuna este menționată în anuarul Socec în componența actuală, acolo figurând și satul Podul lui Galben; comuna avea în total 4614 locuitori.

În 1931, câteva sate ale comunei s-au separat și au format comuna Mehedința, aceasta având în compunere localitățile: Ghiocel, Mehedința, Nevesteasca, Păcăloasa, Rahova și Sfăcărău; în comuna Podenii Noi au rămas satele Podenii Noi, Podul Galben, Popești și Valea Dulce. În 1950, comunele au trecut în subordinea raionului Teleajen din regiunea Prahova și apoi (după 1952) din regiunea Ploiești. În 1964, satul Păcăloaia a fost rebotezat Sălcioara, iar în 1968 s-a revenit la organizarea pe județe și cele două comune au redevenit parte a județului Prahova. Tot atunci, comuna Mehedința s-a desființat, fiind inclusă în comuna Podenii Noi.

Comuna se află în valea râului Lopatna (un pârâu cu apă sărată), în zona cursului inferior al său. Satele sunt dispuse de-a lungul a două linii, una în vale, spre nord, pe malurile răului, cu satele Podu lui Galben, Sfăcăru, Podenii Noi, Valea Dulce și Popești; și a doua în zona de sud, pe versantul unui deal, cu satele Ghiocel, Mehedința, Nevesteasca, Sălcioara. Un alt curs de apă din comună este pârâul Oghiza.

Prin partea sa nordică, comuna este traversată de șoseaua județeană DJ102M, care o leagă spre vest de Bălțești și spre est de Apostolache, iar prin partea de sud de șoseaua județeană DJ100L, care duce spre vest la Măgurele (unde se termină în DN1A) și spre est și sud-est la Iordăcheanu. Din DJ102M, la Podenii Noi se ramifică șoseaua județeană DJ100M, care duce spre nord la Șoimari, Surani și Cărbunești.

DESCRIEREA ŞI SEMNIFICAŢIILE
elementelor însumate ale stemei comunei Podenii Noi, județul Prahova

Descrierea stemei:

Stema comunei Podenii Noi, potrivit anexei nr. 1.11, se compune dintr-un scut triunghiular, cu marginile rotunjite. Pe fond de azur se află un copac natural, dezrădăcinat, având coroană verde și trunchi maro. Pe trunchi broșează o pălărie de argint, peste care broșează o cazma și un târnăcop, de argint, dispuse în săritoare. Scutul este trimbrat de o coroană murală de argint, cu un turn crenelat.

Semnificațiile elementelor însumate:

Compoziția face referire la ocupația locuitorilor - exploatarea păcurii. Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.

Mihai ALIONTE

PRIMARUL COMUNEI

Date de contact:

 Website: www.primariapodeniinoi.ro
 E-mail: primar@primariapodeniinoi.ro
 Telefon: +40 244 414 008