FILIALA JUDEȚEANĂ PRAHOVA
A ASOCIAȚIEI COMUNELOR DIN ROMÂNIA

Comuna Plopu

Comună membră ACoR din 05.01.2005

Prin HCL nr. 2 din 05.01.2005 comuna Plopu a devenit membru al Asociației Comunelor din România

Descrierea comunei

La sfârșitul secolului al XIX-lea, comuna purta numele de Hârsa (după reședința de atunci) și avea în componență, pe lângă satele actuale, și satele Vărbila și Valea Cucului, făcând parte din plasa Podgoria a județului Prahova. Comuna avea 1863 de locuitori ce locuiau în 402 case, o școală frecventată de 45 de elevi și 5 biserici — câte una în fiecare sat, cu excepția satului Gâlmeia. În 1925, Anuarul Socec o consemnează în plasa Cricovul, având 3375 de locuitori, iar apoi în 1938 făcea parte din plasa Urlați a aceluiași județ. În 1950, a fost inclusă în raionul Urlați din regiunea Prahova și apoi în raionul Ploiești din regiunea Ploiești. În 1968, județul Prahova s-a reînființat, iar comuna a primit numele de Plopu, de la noua sa reședință, satele Vărbila și Valea Cucului trecând la comuna Iordăcheanu.

Comuna Plopu se află în centrul județului, la nord-est de Ploiești, în bazinul mediu și superior al râului Bucovel. Este traversată de șoseaua județeană DJ102E, care o leagă spre sud-vest de Bucov (unde se termină în DN1B) și spre est de Iordăcheanu. Din această șosea, lângă satul Plopu, se ramifică DJ232, care leagă comuna de orașul Boldești-Scăeni (unde se termină în DN1A).

DESCRIEREA ŞI SEMNIFICAŢIILE
elementelor însumate ale stemei comunei Plopu, județul Prahova

Descrierea stemei:

Stema comunei Plopu, potrivit anexei nr. 1.10, se compune dintr-un scut triunghiular, cu marginile rotunjite. Pe fond de azur se află un plop de argint, așezat pe un deal negru. Scutul este trimbrat de o coroană murală de argint, cu un turn crenelat.

Semnificațiile elementelor însumate:

Plopul face aluzie la denumirea localității, iar dealul reprezintă relieful zonei. Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.

Adrian BĂLĂNESCU

PRIMARUL COMUNEI

Date de contact:

 Website: www.primariaplopu.ro
 E-mail: plopu@prefecturaprahova.ro
 Telefon: +40 244 460 592