FILIALA JUDEȚEANĂ PRAHOVA
A ASOCIAȚIEI COMUNELOR DIN ROMÂNIA

Comuna Păulești

Comună membră ACoR din 28.07.1999

Prin HCL nr. 27 din 28.07.1999 comuna Păulești a devenit membru al Asociației Comunelor din România

Descrierea comunei

La sfârșitul secolului al XIX-lea, comuna era formată din satele Păulești și Găgeni și făcea parte din plasa Filipești a județului Prahova. În comuna cu 1066 de locuitori se afla o școală din 1859, frecventată de 58 de elevi (din care 14 fete) și trei biserici — două în Păulești, din care cea mai recentă data din 1887, și una în Găgeni, datând din 1888. Satul Cocoșești făcea parte pe atunci din comuna Strâmbeni-Blejoi. În perioada interbelică, anuarul Socec menționează în plus două cătune, Dănești și Degerați, precum și apartenența comunei la plasa Ploiești din același județ. În 1931, satul Găgeni a devenit reședința unei comune formate doar din el.

Între 1938 și 1945, comuna l-a avut primar pe reputatul arhitect ploieștean Toma T. Socolescu, în mandatul căruia comuna a cunoscut o pronunțată dezvoltare, cu construcția mai multor clădiri de utilitate publică.

În 1950, comuna Găgeni s-a desființat, iar satul a trecut în subordinea comunei Păulești, arondată raionului Ploiești din regiunea Prahova, iar din 1952 din regiunea Ploiești. Satul Degerați a fost rebotezat în 1964 Păuleștii Noi. În 1968, Păulești a devenit comună suburbană a municipiului Ploiești, având în componență satele Păulești, Găgeni, Cocoșești și Păuleștii Noi, întrucât cătunul Dănești a fost înghițit de satul Păulești. În 1989, noțiunea de comună suburbană a fost desființată, iar comuna Păulești a devenit comună de sine stătătoare subordonată județului Prahova.

Comuna se află în vecinătatea nordică a municipiului Ploiești, pe malul stâng al Teleajenului și pe malurile pârâului Dâmbu. Prin partea de sud-vest a comunei trece șoseaua națională DN1, care leagă Ploieștiul de Brașov, dar ea nu trece prin nicio localitate a comunei; din DN1, pe teritoriul comunei se ramifică șoseaua județeană DJ155, care asigură accesul din Păulești spre drumul național. La Păulești, DJ155 se termină în șoseaua județeană DJ102, care o leagă spre sud de Ploiești (unde se intersectează cu DN1B) și spre nord de PlopeniDumbrăveștiVărbilăuSlănic și Izvoarele (unde se termină în DN1A). Prin comună trece și calea ferată Buda-Slănic, pe care este deservită de stația Găgeni.

DESCRIEREA ŞI SEMNIFICAŢIILE
elementelor însumate ale stemei comunei Păulești, județul Prahova

Descrierea stemei:

Stema comunei Păulești, potrivit anexei nr. 1.11, se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite, tăiat. În partea superioară, în câmp roșu, se află două mănunchiuri de spice așezate orizontal, orientate dreapta-stânga. În partea inferioară, în câmp auriu, se află un tun de culoare neagră, înconjurat spre vârful scutului de două crengi de stejar cu ghindă, așezate dreapta-stânga. Scutul este trimbrat de o coroană murală de argint cu un turn crenelat.

Semnificațiile elementelor însumate:

Spicele de grâu simbolizează ocupația tradițională a locuitorilor - agricultura. Tunul amintește de luptele crâncene date în zonă în timpul Celui de-al Doilea Război Mondial. Crengile de stejar arată că localitatea se află într-o zonă bogată în păduri de foioase. Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.

Tudor SANDU

PRIMARUL COMUNEI

În cadrul Asociației Comunelor din România, deține următoarele funcții:

1. MEMBRUL Consiliului Director al Filialei Județene Prahova a Asociației Comunelor din România

Date de contact: