FILIALA JUDEȚEANĂ PRAHOVA
A ASOCIAȚIEI COMUNELOR DIN ROMÂNIA

Comuna Păcureți

Comună membră ACoR din 29.10.2004

Prin HCL nr. 28 din 29.10.2004 comuna Păcureți a devenit membru al Asociației Comunelor din România

Descrierea comunei

La sfârșitul secolului al XIX-lea, comuna era formată din satele Păcureți și Matița și făcea parte din plasa Podgoria a județului Prahova. În comună era o școală înființată în 1864 și frecventată de 86 de elevi (din care 15 fete) și două biserici — una în Matița, construită în 1800, și una în Păcureți, datând din 1807. În perioada interbelică, Anuarul Socec consemnează și satele Slavu și Bărzila și o populație de 2612 locuitori. În 1931, era alcătuită din satele Bărzila, Matița, Păcureți, Nucet și Slavu.

În 1950, a fost arondată raionului Teleajen din regiunea Prahova și apoi, din 1952, din regiunea Ploiești. În 1968, a devenit comună a județului Prahova, în actuala compoziție, satul Nucet fiind transferat comunei Gornet.

Comuna Păcureți se află în partea central-estică județului, în Subcarpații de Curbură. Este traversată de șoseaua județeană DJ231, care o leagă spre sud de Bălțești și spre vest de Măgurele (unde se termină în DN1A). Prin estul comunei, prin satul Matița, trece și șoseaua județeană DJ100M, care leagă comuna spre sud de Podenii Noi și spre nord de Cărbunești.

DESCRIEREA ŞI SEMNIFICAŢIILE
elementelor însumate ale stemei comunei Păcureți, județul Prahova

Descrierea stemei:

Stema comunei Păcureți, potrivit anexei nr. 1.10, se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite. În mijlocul scutului, în câmp auriu, se află o hecnă neagră. Scutul este trimbrat de o coroană murală de argint cu un turn crenelat.

Semnificațiile elementelor însumate:

Hecna neagră (instalație specifică meseriei de săpător de puțuri de păcură) semnifică meseria tradițională a locuitorilor - exploatarea păcurii, de unde și denumirea localității. Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.

Grigore ANDREESCU

PRIMARUL COMUNEI

Date de contact:

 Website: www.comunapacureti.ro
 E-mail: primaria_pacureti@yahoo.com
 Telefon: +40 244 219 099