FILIALA JUDEȚEANĂ PRAHOVA
A ASOCIAȚIEI COMUNELOR DIN ROMÂNIA

Comuna Olari

Comună membră ACoR din 04.03.2005

Prin HCL nr. 6 din 04.03.2005 comuna Olari a devenit membru al Asociației Comunelor din România

Descrierea comunei

La sfârșitul secolului al XIX-lea, comuna purta numele de Ciumați, după satul de reședință, denumit azi Olarii Vechi, și făcea parte din plasa Câmpul a județului Prahova. Cele trei sate componente (Ciumați, Olari și Funari) aveau în total 642 de locuitori, o școală din 1875 în care în 1892 învățau 54 de elevi (din care 4 fete), și o singură biserică ortodoxă, zidită la 1869. În aceeași componență, și cu 1780 de locuitori, arondată plășii Drăgănești a aceluiași județ, o consemnează Anuarul Socec din 1925.

În 1950 a fost inclusă în raionul Ploiești al regiunii Prahova și apoi din 1950 al regiunii Ploiești. Comuna și satul Ciumați au primit în 1964 denumirea de Olarii Vechi. În 1968, comuna Olarii Vechi a fost desființată și inclusă în comuna Gherghița, arondată reînființatului județ Prahova. În 2004, comuna a fost reînființată, sub numele actual de Olari, cu satele Olari, Olarii Vechi și Fânari.

Comuna se află în sudul județului, în zona de câmpie. Este străbătută de șoseaua județeană DJ101D, care o leagă spre sud de Nuci (județul Ilfov) și spre nord de Râfov și Bărcănești (unde se termină în DN1A).

DESCRIEREA ŞI SEMNIFICAŢIILE
elementelor însumate ale stemei comunei Olari, județul Prahova

Descrierea stemei:

Stema comunei Olari, potrivit anexei nr. 1.9, se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite, tripartit prin două fascii de argint. În câmpul din mijloc, pe fond roșu, se află 3 vase cu toartă, de argint. Câmpul superior și inferior sunt pe fond albastru. Scutul este trimbrat de o coroană murală de argint cu un turn crenelat.

Semnificațiile elementelor însumate:

Vasele de argint fac referire la denumirea localității și la ocupația tradițională a locuitorilor - olăritul. Culoarea roșie semnifică focul cuptoarelor de ars vasele de lut. Fasciile de argint semnifică cele două râuri ce mărginesc localitatea la nord și la sud, Prahova și Teleajen. Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.

Milică VOINESCU

PRIMARUL COMUNEI

Date de contact:

 Website: www.primariaolari.ro
 E-mail: primar@primariaolari.ro
 Telefon: +40 244 471 301