FILIALA JUDEȚEANĂ PRAHOVA
A ASOCIAȚIEI COMUNELOR DIN ROMÂNIA

Comuna Măgureni

Comună membră ACoR din 05.10.2004

Prin HCL nr. 33 din 05.10.2004 comuna Măgureni a devenit membru al Asociației Comunelor din România

Descrierea comunei

La sfârșitul secolului al XIX-lea, comuna avea, pe lângă satele actuale (Măgureni,Lunca Prahovei și Cocorăștii Caplii), și satul Novăcești, se afla în plasa Filipești a județului Prahova și avea 2590 de locuitori. În comună se afla o școală datând de la jumătatea secolului și în care învățau 95 de elevi (din care 30 de fete); și două biserici ortodoxe — una în Măgureni, ctitorită de Păuna Spătăreasa la 1671 și una fondată de Grigore Caribolu în Cocorăștii Caplii la 1826. Anuarul Socec din 1925 consemnează comuna în aceeași plasă și cu aceeași componență, având o populație de 3232 de locuitori.

În 1950, comuna a fost arondată raionului Câmpina din regiunea Prahova și apoi (după 1952) din regiunea Ploiești. În 1964, satul Păroasa a primit numele de Lunca Prahovei. În 1968 comuna a revenit la reînființatul județ Prahova, satul Novăcești trecând la comuna Florești.

Comuna este situată în vestul județului între râul Provița și râul Prahova, la limita cu județul Dâmbovița, la o distanță de 29 km de Ploiești (reședința de județ) și 12 km de Câmpina (al doilea municipiu din județ ca mărime). Relieful este predominant șes, înconjurat de mici dealuri, majoritatea împădurite; cea mai înaltă culme din comună este vârful Teișului, aflat la nord-vest.

Teritoriul comunei este traversat de șoseaua județeană DJ101P, care duce către nord la Poiana Câmpina; și spre sud la Florești și Filipeștii de Târg (unde se termină în DN72). DJ145 pornește din acest drum în comuna vecină Florești și deservește doar satul Măgureni. Cea mai apropiată gară este Florești Prahova, aflată la 6 km de centrul comunei, pe calea ferată Ploiești-Brașov.

DESCRIEREA ŞI SEMNIFICAŢIILE
elementelor însumate ale stemei comunei Măgureni, județul Prahova

Descrierea stemei:

Stema comunei Măgureni, potrivit anexei nr. 1.2, se compune dintr-un scut triunghiular roșu cu marginile rotunjite, tăiat de un pal albastru, încărcat cu un cocor de argint. Ieșind din pal la dextra se află o jumătate de acvilă de aur, cu zborul deschis, ținând în gheară o sabie de aur, iar la senestra se află tot o jumătate de acvilă de aur, cu zborul deschis, ținând în gheară o cruce de aur. În vârful scutului se află un brâu undat de argint. Scutul este timbrat de o coroană murală de argint cu un turn crenelat.

Semnificațiile elementelor însumate:

Cocorul face referire la denumirea satului Cocorăștii Caplii, unde vin cocorii și fac popasuri regulate în drumul lor migrator, în pădurile din vestul comunei. Acvila face trimitere la blazonul familiei Cantacuzino, care a avut în zonă un castel. Sabia și crucea sunt simboluri ce amintesc de curajul și credința dovedite de locuitori pe câmpul de luptă în Primul Război Mondial. Brâul undat reprezintă râul Prahova. Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.

Gheorghe IORDACHE

PRIMARUL COMUNEI

Date de contact:

 Website: www.comunamagureni.ro
 E-mail: contact@comunamagureni.ro
 Telefon: +40 244 384 760