FILIALA JUDEȚEANĂ PRAHOVA
A ASOCIAȚIEI COMUNELOR DIN ROMÂNIA

Comuna Măgurele

Comună membră ACoR din 30.10.2004

Prin HCL nr. 31 din 30.10.2004 comuna Măgurele a devenit membru al Asociației Comunelor din România

Descrierea comunei

La sfârșitul secolului al XIX-lea, comuna cuprindea atât satele actuale (Coada Malului, Măgurele, Protosinghelu), cât și satul Zamfira, făcând parte din plasa Podgoria a județului Prahova și având o școală înființată în 1858. Anuarul Socec din 1925 consemnează comuna în aceeași compoziție, cu o populație de 2359 de locuitori.

În 1950, a fost inclusă în raionul Teleajen al regiunii Prahova și, din 1952, al regiunii Ploiești. Satul Protosinghelu a luat în 1964 numele de Iazu. În 1968, județul Prahova a fost reînființat, iar comuna a fost reorganizată, pierzând satul Zamfira, arondat comunei Lipănești.

Comuna se află pe malul stâng al Teleajenului. Este străbătută de șoseaua națională DN1A care leagă Ploieștiul de Brașov prin Vălenii de Munte. Din această șosea, la Măgurele se ramifică șoselele județene DJ100L și DJ231, care duc la BălțeștiIordăcheanu și Urlați, respectiv la Gornet și Păcureți. Prin comună trece calea ferată Ploiești Sud-Măneciu, pe care este deservită de stațiile Măgurele Sud, Măgurele Prahova și Măgurele Nord.

DESCRIEREA ŞI SEMNIFICAŢIILE
elementelor însumate ale stemei comunei Măgurele, județul Prahova

Descrierea stemei:

Stema comunei Măgurele, potrivit anexei nr. 1.7, se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite. În câmpul de azur se află trei fibule de aur, reprezentând chipul zeiței Bendis, plasate doi cu unu. Scutul este trimbrat de o coroană murală de argint, cu un turn crenelat.

Semnificațiile elementelor însumate:

Fibulele reprezintă cea mai importantă descoperire arheologică din zonă, și anume, tezaurul de la Coada Malului. Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.

Vasilică DIACONU

PRIMARUL COMUNEI

În cadrul Asociației Comunelor din România, deține următoarele funcții:

1. PREȘEDINTELE Consiliului Director al Filialei Județene Prahova a Asociației Comunelor din România

2. MEMBRU în Consiliului Director Național al Asociației Comunelor din România

Date de contact: