FILIALA JUDEȚEANĂ PRAHOVA
A ASOCIAȚIEI COMUNELOR DIN ROMÂNIA

Comuna Jugureni

Comună membră ACoR din 14.10.2004

Prin HCL nr. 24 din 14.10.2004 comuna Jugureni a devenit membru al Asociației Comunelor din România

Descrierea comunei

A făcut parte din fostul județ Săcuieni, până la desființarea acestuia în 1844. La sfârșitul secolului al XIX-lea, comuna era formată din satele Jugureni și Marginea Pădurii și făcea parte din plasa Tohani a județului Buzău. Avea 1160 de locuitori, o școală frecventată de 62 de elevi (dintre care 10 fete) și două biserici. Satul Valea Unghiului făcea atunci parte din comuna Lapoș, iar satul Boboci era o parte a satului Valea Scheilor, din comuna Tohani, fiind amenajat ca stațiune balneară, datorită izvoarelor de ape minerale de acolo. Satul Boboci a fost prima stațiune balneară din Țara Românească, înființată în 1825 și vizitată de domnitorul Grigore al IV-lea Ghica în 1828.

În perioada interbelică, i s-a arondat și satul Fințești, după desființarea comunei Fințești, comuna Jugureni având atunci 2860 de locuitori. În 1950, la desființara județelor, comuna a fosta arondată raionului Mizil din regiunea Buzău și apoi, din 1952, din regiunea Ploiești. În 1968, județele au fost reînființate, comuna Jugureni trecând la județul Prahova, în componența actuală, cu cele patru sate.

Comuna se află în estul județului, în zona Subcarpaților Curburii, la limita cu județul Buzău. Este străbătută de șoseaua județeană DJ100H, care o leagă spre sud de Gura Vadului și Mizil (unde se termină în DN1B) și spre nord-vest în județul Buzău de Tisău și Vernești (unde se termină în DN10). La Jugureni, din acest drum se ramifică șoseaua județeană DJ104N, care duce spre est în județul Buzău la Năeni.

DESCRIEREA ȘI SEMNIFICAȚIILE
elementelor însumate ale stemei comunei Jugureni, județul Prahova

Descrierea stemei:

Stema comunei Jugureni, potrivit anexei nr. 1.7, se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite, tăiat și despicat în partea superioară. În partea dreaptă, în câmp de argint, se află un jug din lemn. În partea stângă, în câmp albastru, se află o fântână heraldică, de argint. În partea inferioară, în câmp verde, se află o viță-de-vie cu frunze și ciorchini de struguri, susținută de un arac, totul de aur, așezată pe o terasă neagră. Scutul este trimbrat de o coroană murală de argint cu un turn crenelat.

Semnificațiile elementelor însumate:

Jugul dă denumirea localității și reprezintă ocupația de bază a locuitorilor, confecționarea de juguri.     Fântâna simbolizează faptul că localitatea se află la o răscruce de drumuri, spre ținuturile buzoiene. Vița-de-vie reprezintă bogăția viticolă a zonei. Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.

Constantin MĂRCOCEANU

PRIMARUL COMUNEI

Date de contact:

 Website: www.primariajugureni.ro
 E-mail: secretar@primariajugureni.ro
 Telefon: +40 344 505 263