FILIALA JUDEȚEANĂ PRAHOVA
A ASOCIAȚIEI COMUNELOR DIN ROMÂNIA

Comuna Gura Vadului

Comună membră ACoR din 15.11.2004

Prin HCL nr. 31 din 15.11.2004 comuna Gura Vadului a devenit membru al Asociației Comunelor din România

Descrierea comunei

La sfârșitul secolului al XIX-lea, comuna purta numele de Tohani, făcea parte din plasa Tohani a județului Buzău, și era formată din satele Gura Vadului, Tohani, Tohăneanca (actualmente, Perșunari) și Valea Scheilor. Comuna avea 2020 de locuitori, o școală mixtă în satul Tohani și 7 biserici deservite de 5 preoți.

În aceeași componență este consemnată comuna și de Anuarul Socec din 1925, tot în plasa Tohani și cu o populație de 3150 de locuitori.

În 1950, județele s-au desființat, iar comuna a fost arondată raionului Mizil din regiunea Buzău și apoi (după 1952) din regiunea Ploiești. În 1968, la reînființarea județelor, comuna a primit numele de Gura Vadului, după noua reședință și a trecut la județul Prahova, iar satul Valea Scheilor a fost arondat comunei Cărbunești.

Comuna se află în estul județului, la limita cu județul Buzău, localitatea de reședință fiind situată la 5 km de orașul Mizil. Poziția sa este în zona de deal a versantului sudic al Dealurilor Istriței, în regiunea viticolă Dealul Mare, pe ambele maluri ale râului Tohăneanca. Este străbătută de șoseaua județeană DJ100H, care o leagă spre sud de Mizil (DN1B) și spre nord și est de Jugureni și mai departe în județul Buzău de Tisău și Vernești (unde se termină în DN10). La Gura Vadului, din acest drum se ramifică șoseaua județeană DJ102R, care duce spre nord-vest la CălugăreniTătaru și Gornet-Cricov.

DESCRIEREA ȘI SEMNIFICAȚIILE
elementelor însumate ale stemei comunei Gura Vadului, județul Prahova

Descrierea stemei:

Stema comunei Gura Vadului, potrivit anexei nr. 1.8, se compune dintr-un scut triunghiular, cu marginile rotunjite. În fond de azur se află trei ciorchini de aur, cu frunze verzi. Cantonul din dreapta sus este de hermină. Scutul este trimbrat de o coroană murală de argint, cu un turn crenelat.

Semnificațiile elementelor însumate:

Strugurii reprezintă zona viticolă. Hermina simbolizează faptul că viile de la Tohani au aparținut atât lui Constantin Brâncoveanu, cât și, ulterior, prințului Nicolae, fratele regelui Carol al II-lea. Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.

Marius-Nicolae SORA

PRIMARUL COMUNEI

Date de contact:

 Website: www.comunaguravadului.ro
 E-mail: primaria@comunaguravadului.ro
 Telefon: +40 244 251 005