FILIALA JUDEȚEANĂ PRAHOVA
A ASOCIAȚIEI COMUNELOR DIN ROMÂNIA

Comuna Gornet-Cricov

Comună membră ACoR din 14.05.2021

Prin HCL nr. 17 din 14.05.2021 comuna Gornet-Cricov a devenit membru al Asociației Comunelor din România

Descrierea comunei

La sfârșitul secolului al XIX-lea, comuna făcea parte din plasa Cricovul și era formată din satele Țărculești, Gornet, Coșărele și Valea Boului. Ea avea 1943 de locuitori, o școală frecventată de 120 de elevi (din care 4 fete) și 4 biserici. În perioada interbelică, comuna Iordăcheanu (cu satele Iordăcheanu, Plavia și Mocești) a fost desființată și inclusă temporar în comuna Gornet-Cricov, iar satul Valea Boului a trecut la comuna Apostolache. În 1936, comuna Iordăcheanu a fost reînființată.

În 1950, comuna a fost arondată raionului Urlați din regiunea Prahova, apoi raionului Mizil din regiunea Ploiești. În 1968, județul Prahova s-a reînființat, iar comuna Gornet-Cricov a preluat și satul Dobrota de la comuna desființată Udrești.

Comuna se află în zona central-estică a județului, pe malul stâng al râului Cricovul Sărat. Este traversată de șoseaua județeană DJ102C, care o leagă spre sud de IordăcheanuUrlați și Albești-Paleologu (unde se termină în DN1B), și spre nord de ApostolacheSângeru și mai departe în județul Buzău de Cislău (unde se termină în DN10). Din acest drum, la Priseaca se ramifică șoseaua județeană DJ102R, care duce spre est la TătaruCălugăreni și Gura Vadului.

DESCRIEREA ȘI SEMNIFICAȚIILE
elementelor însumate ale stemei comunei Gornet-Cricov, județul Prahova

Descrierea stemei:

Stema comunei Gornet-Cricov, potrivit anexei nr. 1.5, se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite, despicat de un brâu undat, de argint. În partea dreaptă, în câmp albastru, se află o biserică de argint. În partea stângă, în câmp roșu, se află un ciorchine de strugure, flancat de ambele părți de câte o frunză cu vrej, totul de aur. Scutul este trimbrat de o coroană murală de argint cu un turn crenelat.

Semnificațiile elementelor însumate:

Brâul undat simbolizează râul Cricov, care străbate comuna și dă numele localității. Ciorchinele de strugure reprezintă bogăția viticolă a zonei. Biserica face referire la existența în trecut a unui schit în satul Voidel, ce a aparținut mănăstirii Turnu din Târgșor în secolele XVII-XVIII. Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.

Ion CĂLIN

PRIMARUL COMUNEI

Date de contact:

 Website: primariagornetcricov.ro
 E-mail: primariagornetcricov@yahoo.com
 Telefon: +40 244 440 649