FILIALA JUDEȚEANĂ PRAHOVA
A ASOCIAȚIEI COMUNELOR DIN ROMÂNIA

Comuna Gorgota

Comună membră ACoR din 19.08.2004

Prin HCL nr. 22 din 19.08.2004 comuna Gorgota a devenit membru al Asociației Comunelor din România

Descrierea comunei

La sfârșitul secolului al XIX-lea, comuna era formată doar din satele Gorgota și Potigrafu și se afla în plasa Crivina a județului Prahova. Avea o școală ce funcționa din 1887. Comuna învecinată, denumită Crivina, avea în compoziție satele Crivina și Fânari, cu o populație de 793 de locuitori, având o școală înființată în 1888 cu 57 de elevi (toți băieți) în 1893 și o biserică clădită în 1794 de locuitorii satului Crivina și reconstruită în 1840 de moșierul Dimitrie Ioanidis. Satul Poenarii Apostoli era reședința unei comune formată din el și din satele Poenari și Gorgani, având în total 849 de locuitori, o școală mixtă și 2 biserici (una datând din 1820 și una din 1744).

În perioada interbelică, cele trei comune au fost transferate plășii Câmpul din același județ. Comuna Poenarii Apostoli a fost reorganizată la începutul secolului al XX-lea, satele Poenari și Gorgani fiind comasate în satul Poenarii Vechi, comuna având atunci 1035 de locuitori. Comuna Crivina avea 1016 locuitori, în vreme ce comuna Gorgota avea 1331. Satul Fânari a trecut în 1931 de la comuna Crivina la comuna Gorgota.

În 1950, ele au trecut la raionul Ploiești din regiunea Prahova și apoi regiunea Ploiești. În 1968, județul Prahova a fost reînființat, iar comunele Crivina și Poenarii Apostoli au fost desființate; comuna Crivina a fost inclusă în comuna Gorgota, iar comuna Poenarii Apostoli a fost împărțită între comunele Gorgota și Poienarii Burchii.

Satul Potigrafu este una dintre localitățile unde a fost turnat filmul Cold Mountain (2003).

Comuna se învecinează cu comuna Puchenii Mari la nord, cu comuna Tinosu și cu comuna Poienarii Burchii la vest, cu județul Ilfov la sud și cu comuna Balta Doamnei la est. Ea se află în extremitatea sudică a județului, pe malul stâng al Ialomiței, și pe malul drept al Prahovei, fiind străbătută de râul Poienari.

Este străbătută de șoseaua națională DN1, care leagă Bucureștiul de Ploiești. În satul Potigrafu, acest drum se intersectează cu șoseaua județeană DJ100B, care duce spre est către Balta Doamnei și Gherghița, iar în vest se termină la Poienarii Apostoli în șoselele DJ130A care duce spre Tinosu și DJ101E care duce spre Poienarii Burchii. Prin comună trece și calea ferată București–Ploiești, pe care este deservită de gara Crivina.

DESCRIEREA ȘI SEMNIFICAȚIILE
elementelor însumate ale stemei comunei Gorgota, județul Prahova

Descrierea stemei:

Stema comunei Gorgota, potrivit anexei nr. 1.7, se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite. În câmp albastru se află o masă cu roata olarului; axul și roata sunt de argint, iar pe roata olarului se află un vas de lut, de culoare naturală. Scutul este trimbrat de o coroană murală de argint cu un turn crenelat.

Semnificațiile elementelor însumate:

Masa cu roata olarului, împreună cu vasul de lut, semnifică tradiția locuitorilor zonei - olăritul. Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.

Ionuț-Nicolae DUMITRU

PRIMARUL COMUNEI

Date de contact:

 Website: www.primariagorgota.ro
 E-mail: primar@gorgota.ro
 Telefon: +40 244 474 511