FILIALA JUDEȚEANĂ PRAHOVA
A ASOCIAȚIEI COMUNELOR DIN ROMÂNIA

Comuna Florești

Comună membră ACoR din 26.10.2004

Prin HCL nr. 31 din 26.10.2004 comuna Florești a devenit membru al Asociației Comunelor din România

Descrierea comunei

La sfârșitul secolului al XIX-lea, comuna Florești făcea parte din plasa Filipești a județului Prahova, fiind formată doar din cătunele Florești și Capul-Roșu, totalizând 723 de locuitori. Comuna avea o școală înființată în 1879, frecventată de 34 de elevi (din care 7 fete), două mori de măcinat grâu și porumb pe râul Prahova și o biserică ortodoxă, zidită în anii 1826–1830 de vornicul Grigore Cantacuzino. Satele Că­tina și Călinești făceau parte din comuna Călinești, împreună cu așezarea Siliștea Dealului. Comuna Călinești avea 605 locuitori, o biserică datând din timpul lui Matei Basarab și o capelă a Mariei Cantacuzino, două mori pe Prahova și o școală datând din 1970 în care învățau 52 de elevi (din care o singură fată).

În 1925, Anuarul Socec consemnează comunele în aceeași plasă; comuna Călinești, cu satele Cătina, Călinești, Novăcești și Siliștea, avea 1258 de locuitori, în vreme ce comuna Florești, cu satele Florești și Cap Roșu, avea 1051 de locuitori.

În 1950, cele două comune au fost incluse în raionul Ploiești al regiunii Prahova și apoi al regiunii Ploiești. În 1968, comuna Călinești s-a desființat, și comuna Florești a căpătat componența actuală, reintrând în componența județului Prahova.

Comuna Florești este situată în vestul județului, pe malurile Prahovei. Prin extremitatea nord-estică a comunei, trece șoseaua națională DN1, care leagă Ploieștiul de Brașov. Din aceasta se ramifică aici șoseaua județeană DJ720, care deservește comuna și duce spre vest către Filipeștii de Pădure și mai departe în județul Dâmbovița spre MoreniGura Ocniței și Răzvad (unde se intersectează cu DN72). Din DJ720, la Novăcești, se ramifică DJ145 care deservește comuna Măgureni, și tot la Novăcești cele două drumuri se intersectează cu DJ101P, drum ce duce spre nord la Poiana Câmpina și spre sud la Filipeștii de Târg. Comuna este străbătută și de calea ferată Ploiești-Brașov, pe care este deservită de stația Florești Prahova.

DESCRIEREA ȘI SEMNIFICAȚIILE
elementelor însumate ale stemei comunei Florești, județul Prahova

Descrierea stemei:

Stema comunei Florești, potrivit anexei nr. 1.4, se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite, tăiat. În partea superioară, în câmp albastru, se află o acvilă bicefală încoronată, de aur. În partea inferioară, în câmp argintiu, se află un leu rampant roșu, orientat spre dreapta, ținând în laba dreaptă un bujor roșu. Scutul este trimbrat de o coroană murală de argint cu un turn crenelat.

Semnificațiile elementelor însumate:

Leul rampant face parte din blazonul familiei Florescu, originară din aceste locuri. Acvila bicefală reprezintă piesa heraldică principală din blazonul familiei Cantacuzino. Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.

Simona DAVID

PRIMARUL COMUNEI

Date de contact:

 Website: www.florestiprahova.ro
 E-mail: floresti_primaria@yahoo.com
 Telefon: +40 244 369 114