FILIALA JUDEȚEANĂ PRAHOVA
A ASOCIAȚIEI COMUNELOR DIN ROMÂNIA

Comuna Filipeștii de Târg

Comună membră ACoR din 25.11.2004

Prin HCL nr. 21 din 25.11.2004 comuna Filipeștii de Târg a devenit membru al Asociației Comunelor din România

Descrierea comunei

La sfârșitul secolului al XIX-lea, Filipeștii de Târg era reședința plășii Filipești din județul Prahova. Era comună urbană, fiind însă într-un plin proces de decădere, începând prin secolul al XVIII-lea, concomitent cu dezvoltarea rapidă a orașului Ploiești. Orașul Filipeștii de Târg conținea pe atunci și un cătun numit Seaca și avea în total o populație de 1422 de locuitori. Familia Filipescu, proprietara moșiei din zonă, a înființat la 1802 o biserică, iar școala funcționa din 1856, cu 82 de elevi (dintre care 28 de fete) în 1891. În oraș se ținea târg duminica, în care localnicii își desfăceau produsele agricole, dar și de dulgherie, rotărie, cizmărie, fierărie. A continuat să aibă același statut și în perioada interbelică, deși avea doar 1700 de locuitori în 1924.

În 1950, a devenit parte din raionul Ploiești al regiunii Prahova și apoi al regiunii Ploiești, pierzându-și statutul de oraș. În 1968, comuna a devenit parte a județului Prahova, reînființat, alipindu-i-se și câteva sate ale comunei Mărgineni, care s-a desființat, și anume Mărginenii de Jos, Brătășanca și Ungureni.

Comuna este așezată în partea de vest a județului, la limita cu județul Dâmbovița, între râurile Provița și Prahova, având o parte din teritoriu, nelocuit, în jurul lacului Răstoace de pe malul drept al Proviței. În partea sa sudică, comuna este străbătută de șoseaua DN72 și de calea ferată Ploiești-Târgoviște, pe care este deservită de halta Brătășanca. Principalele căi rutiere ale comunei sunt DJ101P, care pornește din DN72 și duce către Câmpina, și DJ101I care leagă comuna de Ploiești (ca rută alternativă drumului național) și de satul Dițești.

DESCRIEREA ȘI SEMNIFICAȚIILE
elementelor însumate ale stemei comunei Filipeștii de Târg, județul Prahova

Descrierea stemei:

Stema comunei Filipeștii de Târg, potrivit anexei nr. 1.6, se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite. Pe fond de azur se află un foișor de argint cu șase niveluri, cu o poartă închisă, găurit, cu două ferestre luminate în negru, balonat, având un acoperiș ascuțit, totul pe o terasă neagră, străbătută de un brâu undat, în bandă de argint. Scutul este trimbrat de o coroană murală de argint, cu un turn crenelat.

Semnificațiile elementelor însumate:

Foișorul datează din prima jumătate a secolului al XlX-lea și a avut rolul de a supraveghea liniștea și ordinea publică. Brâul undat reprezintă râul Prahova, care traversează localitatea. Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.

Aurelian MANOLE

PRIMARUL COMUNEI

Date de contact:

 Website: www.primariafilipestiidetarg.ro
 E-mail: primariafilipestiidetarg@yahoo.com
 Telefon: +40 244 389 489