FILIALA JUDEȚEANĂ PRAHOVA
A ASOCIAȚIEI COMUNELOR DIN ROMÂNIA

Comuna Filipeștii de Pădure

Comună membră ACoR din 11.12.1998

Prin HCL nr. 30 din 23.06.2021 comuna Filipeștii de Pădure a devenit membru al Asociației Comunelor din România

Descrierea comunei

Satul de reședință este atestat documentar din secolul al XVI-lea. Prima așezare numită "Filipești" a fost "Filipeștii de Târg", cu care acuala așezare Filipeștii de Pădure se mărginește înspre sud și est. Numele locului a fost luat de la familia boierească Filipescu. Prima așezare a fost numită "Târg" începând cu secolul al XVIII-lea din pricina activității comerciale intense din aceasta. În jurul anului 1700, în Prahova mai apare un târg, drept pentru care "Filipeștii de Târg" începe să decadă.

La sfârșitul secolului al XIX-lea, comuna făcea parte din plasa Filipești a județului Prahova, era formată din satele Filipeștii de Pădure și Siliștea Dealului, având în total 1329 de locuitori. În comună se aflau două biserici, una fondată în 1688 de familia Cantacuzinilor și alta la Siliștea Dealului, zidită în 1833 de doi călugări, servind drept schit de maici o vreme, înainte ca locuitoarele sale să se mute la Mănăstirea Zamfira. În comună exista școală de la jumătatea secolului al XIX-lea, în anul 1892 învățând acolo 40 de elevi (din care 4 fete).

Satul Dițești era reședința unei comune de sine stătătoare, fondată, conform legendei, în vremea lui Mihai Viteazul, fiind formată din cătunele Dițești și Roșioara, totalizând 1466 de locuitori și aflată tot în plasa Filipești. Comuna avea o biserică fondată de localnici în 1882 și o școală frecventată de 113 copii (din care 6 fete).

În 1925, Anuarul Socec consemnează cele două comune în aceeași plasă, având respectiv 2512 locuitori (Filipeștii de Pădure) și 1924 de locuitori (Dițești).

În 1950, comunele au fost arondate raionului Câmpina din regiunea Prahova și apoi din regiunea Ploiești. În 1968, comuna Dițești a fost desființată și inclusă în comuna Filipeștii de Pădure, care la rândul ei a fost rearondată județului Prahova, reînființat. A existat o propunere de a conferi comunei statutul de oraș, care a fost respinsă în 1997.

Comuna se află în marginea vestică a județului, la limita cu județul Dâmbovița, pe malurile Proviței. Este traversată de șoseaua județeană DJ720, care o leagă spre est de Florești (unde se termină în DN1) și spre vest în județul Dâmbovița la MoreniGura Ocniței și Răzvad. Din acest drum, la Dițești se ramifică șoseaua județeană DJ101I, care duce spre est la Filipeștii de TârgAriceștii Rahtivani și Ploiești (unde se intersectează cu DN1).

DESCRIEREA ȘI SEMNIFICAȚIILE
elementelor însumate ale stemei comunei Filipeștii de Pădure, județul Prahova

Descrierea stemei:

Stema comunei Filipeștii de Pădure, potrivit anexei nr. 1.7, se compune dintr-un scut triunghiular, cu marginile rotunjite, tăiat. În câmp roșu se află doi lei rampanți, susținând o roată, totul de aur. În câmp albastru se află o acvilă bicefală argintie. Scutul este trimbrat de o coroană murală de argint, cu un turn crenelat.

Semnificațiile elementelor însumate:

Leii fac parte din blazonul familiei Filipescu, de unde vine și denumirea localității. Acvila face parte din blazonul familiei Cantacuzino. Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.

Ciprian-Daniel MORĂRESCU

PRIMARUL COMUNEI

Date de contact:

 Website: www.filipestiidepadure.ro
 E-mail: primarie@filipestiidepadure.ro
 Telefon: +40 244 386 801