FILIALA JUDEȚEANĂ PRAHOVA
A ASOCIAȚIEI COMUNELOR DIN ROMÂNIA

Comuna Fântânele

Comună membră ACoR din 11.12.1998

Prin HCL nr. 28 din 11.12.1998 comuna Fântânele a devenit membru al Asociației Comunelor din România

Descrierea comunei

La sfârșitul secolului al XIX-lea, comuna se numea Fântânelele, făcea parte din plasa Cricovul a județului Prahova și era formată din satul Mazîli și cătunul Ungureni, totalizând 1112 locuitori. Comuna avea o școală înființată în 1879 în care în 1894 învățau 42 de elevi (din care 2 fete). Fiecare sat avea biserica lui, cea din Mazîli fiind fondată de frații Bozieni în 1786, iar cea din cătunul Ungureni, de Enuță și soția sa Ecaterina în 1802. În comună erau 2 mori cu aburi. La începutul secolului al XX-lea, satul Mazîli a căpătat denumirea de Fântânele, ca și comuna, iar Bozieni a devenit sat de sine stătător.

În perioada interbelică, comuna a fost arondată plasei Urlați din județul Prahova, iar în 1950 a trecut în raionul Urlați din regiunea Prahova și apoi în raionul Mizil din regiunea Ploiești. În 1968, în comuna Fântânele a fost inclus și teritoriul comunei Vadu Săpat, comuna redevenind parte a reînființatului județ Prahova. Comuna Vadu Săpat a fost reînființată în 2003.

Comuna se află în estul Prahova, în zona de contact dintre Câmpia Mizilului, subdiviziune a sectorului Câmpia Bucureștilor, și Dealu Mare, componentă a Piemontului Subcarpaților de Curbură. Se învecinează la nord-est cu comuna Vadu Săpat, la sud-est cu orașul Mizil și la vest cu comuna Ceptura.

Se mărginește la sud cu șoseaua națională DN1B, care leagă Ploieștiul de Buzău. Lângă Fântânele, acest drum se intersectează cu șoseaua județeană DJ149, care duce spre sud-est la Baba Ana. În satul Fântânele, DJ149 se termină în DJ102K, drum ce duce spre vest la Ceptura și Urlați, și spre est la Vadu Săpat și Gura Vadului. La Fântânele, din DJ102K se ramifică șoseaua județeană DJ138, care duce spre nord la Tătaru.

DESCRIEREA ȘI SEMNIFICAȚIILE
elementelor însumate ale stemei comunei Fântânele, județul Prahova

Descrierea stemei:

Stema comunei Fântânele, potrivit anexei nr. 1.3, se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite, tăiat. În partea superioară, în câmp albastru, se află o fântână cu cumpănă, de argint. În partea inferioară, în câmp albastru, se află un teasc. Scutul este trimbrat de o coroană murală de argint cu un turn crenelat.

Semnificațiile elementelor însumate:

Fântâna dă denumirea localității. Teascul simbolizează bogăția viticolă a zonei. Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.

Constantin NIȚU

PRIMARUL COMUNEI

Date de contact:

 Website: www.fintinele.infoprimarie.ro
 E-mail: primariafantaneleph@yahoo.com
 Telefon: +40 244 442 000