FILIALA JUDEȚEANĂ PRAHOVA
A ASOCIAȚIEI COMUNELOR DIN ROMÂNIA

Comuna Drăgănești

Comună membră ACoR din 17.12.1998

Prin HCL nr. 34 din 17.12.1998 comuna Drăgănești a devenit membru al Asociației Comunelor din România

Descrierea comunei

La sfârșitul secolului al XIX-lea, comuna Drăgănești era reședința plășii Câmpul din județul Prahova. Era formată din 3 cătune: Drăgănești, Meri și Baraictarul-Brebu, totalizând o populație de 1672 de locuitori. În sat, existau atunci o școală de la 1869, în care în 1892 învățau 54 de elevi; și trei biserici: una în satul Baraictarul și două în Drăgănești, din care una era capela fraților Xenocrat, proprietarii moșiei Drăgănești, zidită în 1857–1860, și cealaltă, datând de la 1667, fusese zidită de postelnicul Șerban Cantacuzino în timpul lui Leon Vodă. Restul teritoriului actual al comunei aparținea altor două comune: Hătcărăul și Cornurile, ambele fiind arondate aceleiași plăși, Câmpul. Comuna Hătcărăul avea 3 sate: Hătcărău, Tufani și Malamuc (ultimul fiind astăzi în comuna Gherghița) cu 1032 de locuitori și două biserici (una în Hătcărău, fondată la 1843 și una în Malamuc, fondată în 1870). Comuna Cornurile era formată din Cornu de Jos și Cornu de Sus (ultimul fiind astăzi în comuna Dumbrava), având în total o populație de 657 de locuitori, o singură biserică zidită în 1790 și o școală datând din 1874 frecventată în 1892 de 28 de elevi, toți băieți.

În perioada interbelică, în anuarul SOCEC din 1925 apare și satul Belciuguri, ca parte a comunei Cornurile, iar Drăgănești a fost în continuare reședință de plasă, denumită în acea perioadă Drăgănești. În 1950, plasa și județul au fost desființate, comunele fiind arondate mai întâi raionului Urlați din regiunea Prahova și apoi raionului Ploiești din regiunea Ploiești. În 1968, județul Prahova s-a reînființat, iar comunele Hătcărăul și Cornurile au fost desființate, o parte din satele lor trecând la comuna Drăgănești.

Comuna se află pe malul stâng al Teleajenului și al Prahovei (în zona confluenței celor două râuri), și pe malul drept al Cricovului Sărat, având terenuri nelocuite și pe malul stâng al celui din urmă, terenuri traversate de șoseaua DN1D, care leagă Ploieștiul de Urziceni. Această șosea se intersectează lângă Bărăitaru cu șoseaua județeană DJ100B, care o leagă spre est de Fulga și spre vest de Balta Doamnei și Gorgota (unde se intersectează cu DN1). Din acest drum județean se ramifică la Drăgănești DJ101F, care duce spre nord către Valea Călugărească, și DJ147, un drum secundar care deservește câteva sate învecinate și se unește la loc cu DJ100B la Gherghița.

DESCRIEREA ȘI SEMNIFICAȚIILE
elementelor însumate ale stemei comunei Drăgănești, județul Prahova

Descrierea stemei:

Stema comunei Drăgănești, potrivit anexei nr. 1.1, se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite, tăiat. În partea superioară, în câmp auriu, se află o acvilă bicefală neagră, ieșind. În partea inferioară, în câmp albastru, se află o cruce simplă de argint, așezată pe o terasă boltită, de culoare roșie. Scutul este trimbrat de o coroană murală de argint cu un turn crenelat.

Semnificațiile elementelor însumate:

Acvila bicefală face trimitere la blazonul familiei Cantacuzino, familie ale cărei destine sunt strâns legate de localitate. Crucea amintește de existența monumentului istoric Crucea de la Șoplea, ridicat în anul 1655 în urma bătăliei dintre voievodul Radu Șerban și seimenii răsculați. Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.

Ionuț TOMA

PRIMARUL COMUNEI

Date de contact:

 Website: www.primariadraganesti.ro
 E-mail: primar@primariadraganesti.ro
 Telefon: +40 244 465 208