FILIALA JUDEȚEANĂ PRAHOVA
A ASOCIAȚIEI COMUNELOR DIN ROMÂNIA

Comuna Cosminele

Comună membră ACoR din 16.11.2004

Prin HCL nr. 19 din 16.11.2004 comuna Cosminele a devenit membru al Asociației Comunelor din România

Descrierea comunei

La sfârșitul secolului al XIX-lea, comuna făcea parte din plaiul Vărbilău al județului Prahova și era formată din satele Cosmina de Jos, Cosmina de Sus, Poiana Trestiei și Podu Ursului, totalizând 1161 de locuitori. În comună se aflau o școală deschisă în acea perioadă, cu 48 de elevi în 1892 (din care 5 fete), 2 biserici (una în Cosmina de Jos și una în Cosmina de Sus) și o moară de mălai.[7] În 1925, este consemnată în aceeași plasă și cu aceeași compoziție, având o populație de 1654 de locuitori.

Satul Podu Ursului a fost transferat comunei Livadea în 1931, iar comuna s-a numit temporar, începând de atunci, Cosmina. În 1950, a trecut la raionul Teleajen din regiunea Prahova și apoi (după 1952) din regiunea Ploiești. În 1968 a revenit la județul Prahova, cu componența actuală.

Comuna se află în partea central-nordică a județului, în zona cursului superior al râului Cosmina, afluent al Mislei, râuri din bazinul hidrografic al Teleajenului. Este deservită de șoseaua județeană DJ218, care o leagă spre sud de Vâlcănești și Dumbrăvești.

DESCRIEREA ȘI SEMNIFICAȚIILE
elementelor însumate ale stemei comunei Cosminele, județul Prahova

Descrierea stemei:

Stema comunei Cosminele, potrivit anexei nr. 1.2, se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite, tăiat. În partea superioară, în câmp roșu, se află trei scuturi renascentiste, de aur. În vârful scutului, în câmp albastru, se află un război de țesut, orizontal, de argint. Scutul este trimbrat de o coroană murală de argint cu un turn crenelat.

Semnificațiile elementelor însumate:

Cele trei scuturi fac referire la legenda întemeierii localității de către scutarii lui Mihai Viteazul. Din această comună este originar profesorul Nicolae Simache, unul dintre părinții muzeografiei românești.  Războiul de țesut reprezintă ocupația tradițională a femeilor din zonă. Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.

Iulian NAE

PRIMARUL COMUNEI

Date de contact:

 Website: www.comunacosminele.ro
 E-mail: primaria_cosminele@yahoo.com
 Telefon: +40 244 228 220