FILIALA JUDEȚEANĂ PRAHOVA
A ASOCIAȚIEI COMUNELOR DIN ROMÂNIA

Comuna Colceag

Comună membră ACoR din 06.09.2004

Prin HCL nr. 24 din 06.09.2004 comuna Colceag a devenit membru al Asociației Comunelor din România

Descrierea comunei

La sfârșitul secolului al XIX-lea, comuna era alcătuită doar din satul Colceag, pe teritoriul actual al ei fiind organizate și alte două comune: Parepa și Inotești, toate trei fiind aflate în plasa Cricovul a județului Prahova. Comuna Parepa era formată din satele Parepa, Rușani și Degerați (toate astăzi contopite în satul Parepa-Rușani), avea 924 de locuitori, o școală frecventată de 17 elevi, 3 mori cu aburi și două biserici ortodoxe, una la Parepa (zidită de pitarul Ștefan Macovei) și una la Degerați (construită în 1892 și finanțată de Gheorghe Grigore Cantacuzino). Comuna Inotești avea 1000 de locuitori, o școală unde învățau 64 de elevi și o biserică ortodoxă zidită în 1818. Comuna Colceag avea 943 de locuitori, școală funcțională din 1880 și biserică construită în 1885.

În 1925, satele Parepa și Rușani au fost comasate într-unul singur, Parepa-Rușani, iar comuna Parepa-Rușani a luat și ea acest nume, având în acel an 1316 locuitori. Tot atunci, comuna Colceag avea 1326 de locuitori, iar Inotești — 1586. În 1938, aceste comune figurează în plasa Urlați din județul Prahova. În 1950, au trecut în raionul Urlați din regiunea Prahova și apoi în raionul Mizil din regiunea Ploiești; satul Degerați a luat în 1964 denumirea de Vâlcelele. În 1968, ele au fost comasate în comuna Colceag, arondată reînființatului județ Prahova.

Comuna Colceag se află în sud-estul județului, în Câmpia Mizilului. Se încadrează între șoselele naționale DN1B, care leagă Ploieștiul de Buzău, și DN1D, care leagă Ploieștiul de Urziceni. Între cele două drumuri naționale, satele comunei sunt deservite de șoseaua județeană DJ102N, care duce spre nord, dincolo de DN1B, la Ceptura și Gornet-Cricov. Prin comună trece și calea ferată Ploiești–Buzău, pe care este deservită de stația Inotești.

DESCRIEREA ȘI SEMNIFICAȚIILE
elementelor însumate ale stemei comunei Colceag, județul Prahova

Descrierea stemei:

Stema comunei Colceag se compune dintr-un scut triunghiular albastru cu marginile rotunjite, tăiat în șef de un brâu zidit de argint, având în partea superioară patru bezanți de argint, iar în partea inferioară silueta unei tinere, văzută din față, în picioare, îmbrăcată cu o cămașă, tăiată la gât în formă de V. Cămașa este închisă cu trei nasturi și are mâneci lungi. Personajul poartă în partea de jos o fustă largă, lungă și ține în mâna stângă o cruce, totul de argint.În vârful scutului se află două snopuri de spice de grâu de aur ale căror părți inferioare se unesc. Scutul este timbrat cu o coroană murală de argint cu un turn crenelat.

Semnificațiile elementelor însumate:

Bezanții fac trimitere la tezaurul de monede dacice din argint descoperite în situl arheologic „Cetatea Fetii“.Brâul undat este un simbol al Cetății Fetei, cetate aflată odinioară în marginea satului Degerați, sat component al comunei Colceag. Silueta feminină face trimitere la o fată, pe nume Maria Petre, născută în satul Parepa, ce și-a căpătat numele de „Fecioara de la Parepa“, având harul vindecării printr-o viziune dumnezeiască. Spicele de grâu evocă una dintre ocupațiile tradiționale ale zonei, agricultura. Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.

Costin-Valentin STAN

PRIMARUL COMUNEI

Date de contact:

 Website: www.comunacolceag.ro
 E-mail: office@comunacolceag.ro
 Telefon: +40 244 447 001