FILIALA JUDEȚEANĂ PRAHOVA
A ASOCIAȚIEI COMUNELOR DIN ROMÂNIA

Comuna Cocorăștii Mislii

Comună membră ACoR din 17.12.1998

Prin HCL nr. 22 din 17.12.1998 comuna Cocorăștii Mislii a devenit membru al Asociației Comunelor din România

Descrierea comunei

Așezarea este foarte veche, dar atestarea sa începe abia din vremea domniei lui Vlad Dracul, când, printr-un hrisov, domnitorul oferea la 23 aprilie 1441, lui Stanciu Moenescu o ocină, un loc de moară, un munte și țigani în Țara Făgărașului, iar în Țara Românească părți din diferite moșii, printre care și cea din Cocorăști (Mislii).

La sfârșitul secolului al XIX-lea, comuna se afla în plaiul Vărbilău al județului Prahova și era formată din satele Cocorăștii Mislii, Goruna, Zăvoaia și Gura Cumetrei (ultimele două astăzi dispărute), totalizând 1325 de locuitori. Comuna avea o școală înființată în ultimul sfert al secolului, unde învățau 26 de copii (între care o singură fată); și două biserici: una la Goruna, construită în 1851, de Nicolae Țițeiu și preotul Gheorghe, și o a doua, de lemn, în satul Cocorăștii Mislii, strămutată de la Valea Sgroasei. Satul Țipărești făcea parte din comuna Mălăești (astăzi desființată), tot în plaiul Vărbilău; satul avea 234 de locuitori și o biserică, zidită în 1860.

În 1925, Anuarul Socec consemnează localitatea în plasa Prahova a aceluiași județ, cu 1729 de locuitori în satele Cocorăștii Mislii, Goruna și cătunul Zăvoaia. În 1950, ea a trecut în raionul Câmpina al regiunii Prahova și apoi (după 1952) al regiunii Ploiești. În 1968 a redevenit parte a județului Prahova, alipindu-i-se și satul Țipărești, anterior în comuna Plopeni.

Încă din vremuri locuitorii acesteia erau cunoscuți pentru iscusința și măiestria cu care confecționau cojoace și chimire, dar și pentru practicarea altor meșteșuguri precum dogărie, dulgherie, rotărie sau lemnărie (folosind materia primă din pădurile întinse din jur). Aceste meșteșuguri se practică și astăzi, existând în localitate persoane care se ocupă cu confecționarea și brodarea costumelor populare sau prelucrarea lemnului.

Simbolul localității Cocorăștii Mislii este stejarul sau gorunul, în localitate existând un stejar monument al naturii atestat documentar în 1490. Pentru păstrarea tradițiilor și obiceiurilor, în satul Goruna a fost înființat un Muzeu al Satului, cu sprijinul și din donațiile sătenilor.

Comuna se află în centrul județului, pe cursul mijlociu al râului Mislea, și este traversată de șoseaua județeană DJ100D, care o leagă spre sud-est de orașul Plopeni și spre vest de Scorțeni și Bănești (unde se termină în DN1).

Localitatea este situată în regiunea dealurilor subcarpatice prahovene, prezentând un relief tipic zonelor de trecere de la câmpie la deal, cu zone joase în lunca pârâului Mislea, până la culmile înalte ale Chichirei sau Francului, la peste 700 de metri.

Așezarea este înconjurată de păduri din toate direcțiile, pe teritoriul sau existând peste 2.000 de hectare de pădure, fiind în general ferită de intemperii, cu o climă temperată blândă, și cu pânza apelor freatice la adâncimi relativ mici.

DESCRIEREA ȘI SEMNIFICAȚIILE
elementelor însumate ale stemei comunei Cocorăștii Mislii, județul Prahova

Descrierea stemei:

Stema comunei Cocorăştii Mislii, potrivit anexei nr. 1.5, se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite. Pe fond de azur se află un cocor de argint, ținând în cioc o ramură de gorun cu frunze, de aur, iar în gheara stângă, ridicată, un tipar de argint. Scutul este trimbrat de o coroană murală de argint, cu un turn crenelat.

Semnificațiile elementelor însumate:

Cocorul, ramura de gorun și tiparul fac trimitere la denumirile satelor ce alcătuiesc comuna. Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.

Daniel ALEXANDRU

PRIMARUL COMUNEI

Date de contact:

 Website: www.cocorastiimislii.ro
 E-mail: primariacocorastiimislii@gmail.com
 Telefon: +40 244 229 030