FILIALA JUDEȚEANĂ PRAHOVA
A ASOCIAȚIEI COMUNELOR DIN ROMÂNIA

Comuna Ciorani

Comună membră ACoR din 05.11.2004

Prin HCL nr. 36 din 05.11.2004 comuna Ciorani a devenit membru al Asociației Comunelor din România

Descrierea comunei

La sfârșitul secolului al XIX-lea, teritoriul actual al comunei era ocupat de două comune diferite, Ciorani de Jos și Ciorani de Sus, aflate ambele în plasa Câmpul a județului Prahova. Ciorani de Jos avea 2061 de locuitori, o biserică construită la 1776 și reparată la 1873, și o școală din 1864, în care învățau în 1892 141 de copii. Comuna Ciorani de Sus avea 883 de locuitori, o școală datând din 1872 cu 31 de elevi (dintre care 3 fete) în 1892, și o biserică fondată la 1873.

Cele două comune s-au unit înainte de 1924, formând comuna Ciorani, aceasta fiind arondată plășii Drăgănești din același județ. În 1950, ea a fost arondată raionului Urlați din regiunea Prahova și apoi raionului Mizil din regiunea Ploiești. În 1968, comuna a revenit reînființatului județ Prahova.

Comuna se află în extremitatea sudică a județului, pe malurile râului Cricovul Sărat, în zona cursului său inferior, aproape de vărsarea în râul Prahova. Localitățile se află pe malul stâng al râului, dar comuna are teritorii și pe malul drept, fiind udată în partea sa sud-vestică și de râul Prahova. Comuna este străbătută de șoseaua națională DN1D care leagă Ploieștiul de Urziceni. La Cioranii de Jos, din acest drum național se ramifică șoseaua județeană DJ201A, care duce tot la Urziceni (în DN2), deservind însă și comunele ialomițene Adâncata și Moldoveni. Tot la Cioranii de Jos, din DJ201A se ramifică șoseaua județeană DJ148, care duce spre sud-vest în județul Ialomița la Rădulești.

DESCRIEREA ȘI SEMNIFICAȚIILE
elementelor însumate ale stemei comunei Ciorani, județul Prahova

Descrierea stemei:

Stema comunei Ciorani, potrivit anexei nr. 1.2, se compune dintr-un scut de azur, unde o cioară neagră stă pe o creangă desfrunzită, de aur, având în cioc un spic de grâu, de aur.

Semnificațiile elementelor însumate:

Compoziția face aluzie la denumirea localității. Coroana murală, de argint, cu un turn crenelat, semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.

Voicu MARIN

PRIMARUL COMUNEI

Date de contact:

 Website: www.primariaciorani.ro
 E-mail: administrator@primariaciorani.ro
 Telefon: +40 244 462 025