FILIALA JUDEȚEANĂ PRAHOVA
A ASOCIAȚIEI COMUNELOR DIN ROMÂNIA

Comuna Chiojdeanca

Comună membră ACoR din 01.10.2004

Prin HCL nr. 17 din 01.10.2004 comuna Chiojdeanca a devenit membru al Asociației Comunelor din România

Descrierea comunei

Atestare documentară

Prima mențiune despre teritoriul comunei este înscrisă în Hrisovul din timpul domnitorului Radu Paisie (1535-1545). Aceasta reiese dintr-un “Act de cumpărare al moșiei Măstănești”, mai exact a unei părți a acesteia, folosindu-se pentru delimitare denumiri ce se găsesc și astăzi în această comună. Hotarele moșiei se intindeau pe teritoriul comunei, inclusiv al vetrei satului.

Prima atestare documentară a numelui de Chiojdeanca dateaza din 17 martie 1607 (DIR, sec. XVII, vol I, p.510 - dar documentul pare incert), așezarea dezvoltându-se în jurul locului de popas pe străvechiul drum ce venea din Transilvania, prin Pasul Buzău, și se îndrepta către Mizil și Târgșor. Conform legendei se crede că, la început, o parte din locuitorii comunei au venit din Ardeal. Astăzi există familii întregi cu numele de Ungureanu, fapt ce întărește ipoteza enunțată.

Numele localității a mai fost menționat și în anul 1835 când clăcașii din Chiojdeanca și Trenu se plângeau ocârmuirii județului Saac (Săcuieni), că arendașii moșiilor moșnenești, neprielnice pentru culturi și cereale au măsurat și locuri sterpe, i-au obligat să plăteasca ocaua și pe respectivele suprafețe.

După secolul al XIX-lea

La sfârșitul secolului al XIX-lea, comuna făcea parte din plasa Podgoria a județului Prahova, având aceeași componență ca și astăzi, cu o populație totală de 2222 locuitori. Comuna avea școală din 1883, în anul 1892 învățând acolo 70 de elevi (dintre care 11 fete); în comună existau trei biserici ortodoxe. Locuitorii moșneni se ocupau doar cu agricultura, având și trei mori pe râul Chiojdeanca.

În 1924, comuna este atestată de Anuarul Socec din acel an cu aceeași componență, plus cătunul Puterău, o populație de 3072 de locuitori și aparținând aceleiași plăși. În 1931, cătunul Puterău nu mai apare între localitățile componente, comuna căpătând forma actuală.

În 1950, a trecut în subordinea raionului Teleajen din regiunea Prahova și apoi (după 1952) din regiunea Ploiești. În 1968, comuna a revenit la județul Prahova, reînființat.

Comuna Chiojdeanca este situată în nord-estul județului, la limita cu județul Buzău, în Subcarpații de Curbură, pe ambele maluri ale râului Chiojdeanca, ce se varsă în râul Cricovul Sărat, învecinându-se la nord cu comuna Calvini (județul Buzău), la est cu comuna Salcia, la sud-est cu comuna Sângeru, la vest cu comunele Șoimari și Podenii Noi, iar la sud cu comuna Apostolache, Prahova. Comuna este deservită de șoseaua județeană DJ234, care o leagă spre sud de Apostolache și mai departe de restul rețelei de drumuri județene prahovene.

DESCRIEREA ȘI SEMNIFICAȚIILE
elementelor însumate ale stemei comunei Chiojdeanca, județul Prahova

Descrierea stemei:

Stema comunei Chiojdeanca, potrivit anexei nr. 1.4, se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite. În câmp albastru se află două crengi de aur, cu frunze și fructe, în dreapta, de măr și în stânga, de prun; între cele două crengi se află o casă tradițională țărănească, cu zidărie de piatră și cerdac, totul în culori naturale. Scutul este trimbrat de o coroană murală de argint, cu un turn crenelat.

Semnificațiile elementelor însumate:

Crengile de măr și de prun fac referire la principala bogăție a zonei - livezile, iar casa tradițională țărănească amintește de obârșia localității. Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.

Gheorghe BABA-IANA

PRIMARUL COMUNEI

Date de contact:

 Website: www.chiojdeanca.infoprimarie.ro
 E-mail: primaria.chiojdeanca@gmail.com
 Telefon: +40 244 461 000