FILIALA JUDEȚEANĂ PRAHOVA
A ASOCIAȚIEI COMUNELOR DIN ROMÂNIA

Comuna Cerașu

Comună membră ACoR din 21.10.2004

Prin HCL nr. 20 din 21.10.2004 comuna Cerașu a devenit membru al Asociației Comunelor din România

Descrierea comunei

În trecut, a făcut parte din fostul județ Săcuieni (Saac).  La sfârșitul secolului al XIX-lea, comuna avea o structură similară cu cea actuală, fiind formată din satele Cerașu, Valea Borului, Valea Tocii, Slon și Brădetul și aflându-se în plaiul Teleajen al județului Prahova. Avea un total de 2568 de locuitori (inclusiv câteva familii de bulgari și greci), o școală, funcțională din 1887, în care în 1894 învățau 35 de elevi (din care 9 fete) și două biserici în satele Cerașu și Slon, înființate de localnici în anii 1887, respectiv 1879.

În 1925, anuarul Socec consemnează doar satele Slon și Cerașu, în aceeași plasă Teleajen. În 1931, satele Slon și Cerașu s-au separat, fiecare dintre ele formând o comună de sine stătătoare.

În 1950, ele au fost incluse în raionul Teleajen din regiunea Prahova, apoi (după 1952) din regiunea Ploiești. În 1968, comunele au fost reunite în forma lor din 1968, cu reînființarea vechilor sate Valea Tocii, Valea Borului și Valea Brădetului, precum și a noului sat Valea Lespezii. Ea face parte de atunci din județul Prahova, reînființat la 1968.

Comuna Cerașu este situată în partea de nord-est a județului, în zona montană a acestuia, la 45 km de reședința Ploiești, pe valea Drajnei și a Drajnuței, la limita cu județele Brașov și Buzău. Are ca vecini: la nord – comuna Chiojdu (județul Buzău) și comuna Vama Buzăului (județul Brașov), la sud – comunele Drajna și Izvoarele; la vest – comuna Măneciu, la est – comunele Starchiojd și Posești. Satul Cerașu este o așezare submontană înconjurată de culmi și piscuri muntoase ca: Vârful lui Crai, Clăbucetul, Leurdeanul, Căprioru și Chimniți.

Este străbătută de șoseaua județeană DJ230, care o leagă spre sud de Drajna. În extremitatea nordică a comunei se află pasul Tabla Buții, pe care se poate traversa spre nord în comuna brașoveană Vama Buzăului, dar, deși un drum important în Evul Mediu, acesta nu mai este astăzi folosit, pe el existând doar trasee turistice și drumuri forestiere.

DESCRIEREA ȘI SEMNIFICAȚIILE
elementelor însumate ale stemei comunei Cerașu, județul Prahova

Descrierea stemei:

Stema comunei Cerașu, potrivit anexei nr. 1.6, se compune dintr-un scut triunghiular, cu marginile rotunjite. În câmp zidit, crenelat, de argint, broșează un caduceu negru. În șef, pe fond de azur, se află doi berbeci afrontați, de argint. Scutul este trimbrat de o coroană murală de argint, cu un turn crenelat.

Semnificațiile elementelor însumate:

Berbecii reprezintă ocupația locuitorilor din zonă. Zidul crenelat și caduceul simbolizează existența unor fortificații romane și medievale, precum și activitatea de comerț, desfășurată între Țara Românească și Transilvania prin pasul Tabla Buții. Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.

Alin-Remus STAICU

PRIMARUL COMUNEI

Date de contact:

 Website: www.primariacerasu.ro
 E-mail: primariacomunacerasu@gmail.com
 Telefon: +40 244 297 112