FILIALA JUDEȚEANĂ PRAHOVA
A ASOCIAȚIEI COMUNELOR DIN ROMÂNIA

Comuna Ceptura

Comună membră ACoR din 27.11.2006

Prin HCL nr. 43 din 27.11.2006 comuna Ceptura a devenit membru al Asociației Comunelor din România

Descrierea comunei

Ceptura a făcut parte din județul Saac, până la desființarea acestuia în anul 1847. La sfârșitul secolului al XIX-lea, comuna se afla în plasa Cricovul din județul Prahova, având 6 cătune (cele actuale, plus Valea Gardului, sat absorbit între timp de cel de reședință). Populația totală era de 2338 de locuitori, iar comuna avea o școală de la 1848, frecventată de 151 de copii, și 5 biserici (3 în Ceptura de Sus și de Jos, câte unul în Șoimești și Rotari), plus un mic schit ce aparținea mănăstirii Căldărușani.

În perioada 1925, comuna avea deja actuala componență, făcând parte din aceeași plasă. Temporar, în 1931, i-a fost arondat și satul Bozieni, sat aproape dispărut, aflat pe teritoriul comunei vecine Fântânele.

În 1950, ea a trecut la raionul Urlați al regiunii Prahova, și apoi (după 1952) al regiunii Ploiești. În 1968 a redevenit parte a județului Prahova, reînființat.

Comuna Ceptura este situată pe pantele sudice ale Subcarpaților Curburii, în partea prahoveană a podgoriilor Dealu Mare. Satul Ceptura de Jos este locul intersecției între șoselele județene DJ102K (ce o leagă de Urlați spre vest și de Fântânele, Vadu Săpat și Mizil spre est), și DJ102N, care o leagă spre nord de Gornet-Cricov și spre sud de Colceag (unde se intersectează cu DN1B și se termină în DN1D).

Paralela 45 nord trece prin această localitate.

DESCRIEREA ȘI SEMNIFICAȚIILE
elementelor însumate ale stemei comunei Ceptura, județul Prahova

Descrierea stemei:

Stema comunei Ceptura, potrivit anexei nr. 1.5, se compune dintr-un scut triunghiular, cu marginile rotunjite. Pe fond de azur se află un pocal de aur, încărcat cu ciorchini de struguri, având frunze și coarde, de aur, revărsați peste marginea pocalului. Pocalul este așezat pe o terasă verde. Scutul este trimbrat de o coroană murală de argint, cu un turn crenelat.

Semnificațiile elementelor însumate:

Compoziția reprezintă principala bogăție a localității, vița de vie și vinul, și ocupația locuitorilor. Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.

Vasile-George STANCIU

PRIMARUL COMUNEI

Date de contact:

 Website: www.comunaceptura.ro
 E-mail: primaria@comunaceptura.ro
 Telefon: +40 244 445 002