FILIALA JUDEȚEANĂ PRAHOVA
A ASOCIAȚIEI COMUNELOR DIN ROMÂNIA

Comuna Călugăreni

Comună membră ACoR din 06.10.2004

Prin HCL nr. 20 din 06.10.2004 comuna Călugăreni a devenit membru al Asociației Comunelor din România

Descrierea comunei

La sfârșitul secolului al XIX-lea, comuna se afla în plasa Cricovul și era formată din satele Călugăreni și Mireșul, având în total 2159 de locuitori. Comuna moșnenească prin tradiție avea două biserici, ambele construite de locuitorii ei, în 1822 și 1856, precum și o școală datând dinainte de 1840 și în care învățau în 1892 97 de elevi (dintre care 4 femei și fete). Deși în comună se aflau câteva cariere de piatră și mine de sare, locuitorii se ocupau doar cu agricultura, desfăcându-și produsele la București, Ploiești și Mizil.

În următorii ani, în comuna Călugăreni a fost inclus și satul Tătaru, unicul sat al unei comune desființate. În perioada interbelică, comuna a făcut parte din plasa Urlați din județul Prahova. În 1950, a fost arondat raionului Mizil din regiunea Prahova și apoi regiunea Ploiești. În 1968, a revenit în județul Prahova, reînființat, alipindu-i se și satul Valea Scheilor, anterior în județul Buzău.

Comuna se află în estul județului, la nord de orașul Mizil, și este traversată de șoseaua județeană DJ102R care o leagă spre vest de Tătaru și Gornet-Cricov, iar spre sud de Gura Vadului.

DESCRIEREA ȘI SEMNIFICAȚIILE
elementelor însumate ale stemei comunei Călugăreni, județul Prahova

Descrierea stemei:

Stema comunei Călugăreni, potrivit anexei nr. 1.4, se compune dintr-un scut triunghiular, cu marginile rotunjite, tăiat. Pe fond de azur se află trei cruci de argint, alăturate, cea din mijloc mai mare, plasate toate pe un ansamblu de trei dealuri verzi. Pe fond roșu se află un ciorchine cu struguri, auriu, flancat de ambele părți de câte o frunză cu codiță, de culoare verde. Scutul este trimbrat de o coroană murală de argint, cu un turn crenelat.

Semnificațiile elementelor însumate:

Crucile fac referire la monumentele ridicate în memoria luptelor duse de Mihai Viteazul la sfârșitul secolului al XVI-lea. Strugurii simbolizează bogăția viticolă a zonei. Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.

Ion ENACHE

PRIMARUL COMUNEI

Date de contact:

 Website: www.primaria-calugareni.ro
 E-mail: contact@primaria-calugareni.ro
 Telefon: +40 244 448 668