FILIALA JUDEȚEANĂ PRAHOVA
A ASOCIAȚIEI COMUNELOR DIN ROMÂNIA

Comuna Brebu

Comună membră ACoR din 07.03.2006

Prin HCL nr. 9 din 07.03.2006 comuna Brebu a devenit membru al Asociației Comunelor din România

Descrierea comunei

La sfârșitul secolului al XIX-lea, comuna avea aceeași compoziție ca și astăzi, aflându-se în plaiul Prahova al județului Prahova. Avea 3272 de locuitori, o școală datând de pe la jumătatea aceluiași secol, în care în 1892 învățau 81 de copii și două biserici: una aparținând mănăstirii Brebu și alta în satul Pietriceaua, construită în 1855 de către locuitori. Localnicii se ocupau cu agricultura (cultura porumbului și ovăzului, apicultura, cultura pomilor fructiferi – meri, peri, cireși, nuci), precum și cu croitoria și pietrăria, desfăcându-și produsele la Câmpina.

În 1925, Anuarul Socec consemnează comuna cu o populație de 4995 de locuitori, în aceeași plasă Prahova din județul Prahova.

În 1938, comuna s-a regăsit în plasa Câmpina din județul Prahova, după care în 1950 a fost alocată raionului Câmpina din regiunea Prahova și apoi din regiunea Ploiești. În 1968, a redevenit parte a reînființatului județ Prahova, păstrându-și compoziția de-a lungul secolului al XX-lea.

Comuna se află pe malul stâng al Doftanei, la nord-est de Câmpina, la altitudinea de 496 de metri. Este străbătută de șoseaua județeană DJ214, care o leagă spre sud de Câmpina și Telega, și spre est de Aluniș.

DESCRIEREA ȘI SEMNIFICAȚIILE
elementelor însumate ale stemei comunei Brebu, județul Prahova

Descrierea stemei:

Stema comunei Brebu, potrivit anexei nr. 1.3, se compune dintr-un scut triunghiular, cu marginile rotunjite. Pe fond de azur se află o clopotniță naturală, flancată în ambele părți de ziduri de cetate, naturale, așezate pe o terasă verde. Scutul este trimbrat de o coroană murală de argint, cu un turn crenelat.

Semnificațiile elementelor însumate:

Clopotnița cu zidurile de cetate face referire la Mănăstirea Brebu, importantă ctitorie a lui Matei Basarab, domnitor al Țării Românești. Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.

Gheorghe-Adrian UNGUREANU

PRIMARUL COMUNEI

Date de contact:

 Website: www.brebuprahova.eu
 E-mail: primaria@brebuprahova.eu
 Telefon: +40 244 357 521