FILIALA JUDEȚEANĂ PRAHOVA
A ASOCIAȚIEI COMUNELOR DIN ROMÂNIA

Comuna Boldești-Grădiștea

Comună membră ACoR din 16.02.2005

Prin HCL nr. 9 din 16.02.2005 comuna Boldești-Grădiștea a devenit membru al Asociației Comunelor din România

Descrierea comunei

La sfârșitul secolului al XIX-lea, comuna făcea parte din plasa Tohani a județului Buzău. Ea se numea Boldești și avea exact aceeași compoziție ca și astăzi, și anume satele Boldești (reședința) și Grădiștea, totalizând 1130 de locuitori (580 în Boldești, 550 în Grădiștea), o școală cu 53 de elevi (dintre care 2 fete) și câte o biserică în fiecare din cele două sate. Locuitorii se ocupau cu agricultura, iar comuna beneficia și de peștele din lacul Boldești și de vânatul din zonele sălbatice din preajma acestuia.

În 1925, Anuarul Socec o consemnează în aceeași plasă și în aceeași compoziție, având 1590 de locuitori.

În 1950, la reforma administrativă, comuna s-a regăsit în raionul Mizil al regiunii Buzău și apoi (după 1952) al regiunii Ploiești. După reînființarea județelor în 1968, a fost transferată în județul Prahova, fiind numită temporar Boldești de Mizil și apoi Boldești-Grădiștea.

Comuna se află pe malurile lacului Boldești, în extremitatea sud-estică a județului, la limita cu județele Buzău și Ialomița. Ea este străbătută de șoseaua județeană DJ102D care o leagă spre nord de Baba Ana și Mizil și spre vest de Sălciile.

DESCRIEREA ȘI SEMNIFICAȚIILE
elementelor însumate ale stemei comunei Boldești-Grădiștea, județul Prahova

Descrierea stemei:

Stema comunei Boldești-Grădiștea, potrivit anexei nr. 1.2, se compune dintr-un scut triunghiular, cu marginile rotunjite, despicat de un brâu undat, de argint. În primul cartier, pe fond de azur, se află un turn crenelat, de argint, zidit, cu poarta deschisă, luminat în partea superioară de două ferestre, iar în șef, pe fond roșu, se află două cornuri de vânătoare alăturate, de argint. În al doilea cartier, pe fond de azur, se află trei spice dispuse în evantai, de argint. Scutul este trimbrat de o coroană murală de argint, cu un turn crenelat.

Semnificațiile elementelor însumate:

Turnul și cele două cornuri de vânătoare sunt elemente din blazonul familiei Lahovari. Spicele de grâu simbolizează bogăția zonei și principala ocupație a locuitorilor. Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.

Niculae-Emil ENESCU

PRIMARUL COMUNEI

Date de contact:

 Website: www.primariaboldestigradistea.ro
 E-mail: primaria_boldesti_gradistea@yahoo.com
 Telefon: +40 244 448 200