FILIALA JUDEȚEANĂ PRAHOVA
A ASOCIAȚIEI COMUNELOR DIN ROMÂNIA

Comuna Bertea

Comună membră ACoR din 30.11.2004

Prin HCL nr. 36 din 30.11.2004 comuna Bertea a devenit membru al Asociației Comunelor din România

Descrierea comunei

În trecut, a făcut parte din fostul județ Saac (Săcuieni).

La sfârșitul secolului al XIX-lea, comuna Bertea făcea parte din plaiul Vărbilău din județul Prahova, și era formată doar din satul de reședință, cu 1303 locuitori. În comună funcționau 8 mori de apă pe pârâul Bertea și două biserici ortodoxe — una fondată în 1830 și alta în 1850. În 1925, comuna Bertea făcea parte din aceeași plasă Vărbilău și avea 2886 de locuitori.

În 1950, a fost inclusă în raionul Teleajen al regiunii Prahova și apoi (după 1952) al regiunii Ploiești. În 1968, a fost transferată din nou la județul Prahova, în componența actuală.

Comuna se află în zona de munte din partea central-nordică a județului, nordul ei aflându-se în Munții Grohotiș, cu altitudinea maximă în vârful Sf. Ilie, de 1.588 m. Ea cuprinde mare parte din valea râului Bertea, un mic afluent al Vărbilăului. Comuna este traversată de șoseaua județeană DJ101T, care duce spre sud către comuna Aluniș, aflată la confluența Bertei cu Vărbilăul, și spre nord-vest către Valea Doftanei, pe un traseu nemodernizat.

DESCRIEREA ȘI SEMNIFICAȚIILE
elementelor însumate ale stemei comunei Bertea, județul Prahova

Descrierea stemei:

Stema comunei Bertea, potrivit anexei nr. 1.1, se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite, tăiat de un brâu undat de argint și despicat de o filieră de argint. În partea superioară, în dreapta, în câmp albastru, se află o rindea de argint, văzută din profil spre dreapta. În partea superioară, în stânga, în câmp albastru, se află o roată de moară de argint. În vârful scutului, în câmp roșu, se află un stup tradițional de aur. Scutul este timbrat de o coroană murală de argint cu un turn crenelat.

Semnificațiile elementelor însumate:

Rindeaua simbolizează una din activitățile principale ale locuitorilor, prelucrarea lemnului. Stupul de albine face referire la alte ocupații de bază ale locuitorilor, respectiv agricultura și apicultura. Roata de moară reprezintă opt mori de apă de pe teritoriul localității. Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.

Aurelian BOGHICI

PRIMARUL COMUNEI

Date de contact:

 Website: www.comunabertea.ro
 E-mail: bertea@ph.e-adm.ro
 Telefon: +40 244 247 101