FILIALA JUDEȚEANĂ PRAHOVA
A ASOCIAȚIEI COMUNELOR DIN ROMÂNIA

Comuna Bărcănești

Comună membră ACoR din 27.04.2009

Prin HCL nr. 12 din 27.04.2009 comuna Bărcănești a devenit membru al Asociației Comunelor din România

Descrierea comunei

În 1898, comuna era în plasa Crivina, județul Prahova era formată doar din satul de reședință, cu 502 locuitori, o biserică fondată în 1838 de Scarlat Bărcănescu, și o școală înființată în 1890, funcționând într-o clădire deținută de același Scarlat Bărcănescu, cu 45 de elevi (din care 2 fete). Satele celelalte făceau parte din alte comune din plasa Crivina. Astfel, comuna Românești era formată din satele Românești și Pușcași, avea 794 de locuitori, o școală și o biserică datând din 1792. Comuna Tătărani era formată dintr-un singur sat, având 683 de locuitori, o școală și o biserică zidită la 1744 de jupân Gherghiceanu și jupâneasa Joița și renovată în 1830. Pe teritoriul acestei comune se afla și un eleșteu pe pârâurile Recelea și Calda, eleșteu amenajat de Cotman Vel Mihalache Cornescu, care se ocupase și de renovarea bisericii în 1830. Satul Ghighiu făcea parte din comuna Corlătești.

În 1925, Anuarul Socec consemnează comunele Bărcănești și Tătărani în aceeași plasă, în timp ce comuna Românești fusese desființată. Comuna Bărcănești avea 2076 de locuitori în satele Bărcănești și Românești, iar comuna Tătărani — 987.

În 1938, satele se găseau în aceeași configurație, dar în plasa Ploiești a județului. După reorganizarea administrativă din 1950, au fost arondate orașului regional Ploiești, reședință a regiunii Prahova și apoi a regiunii Ploiești. În 1968, județul Prahova a fost reînființat și comuna Bărcănești a înglobat, în cadrul acestuia, și fosta comună Tătărani, precum și satul Ghighiu din altă comună desființată, Corlătești.

Comuna este situată la sud de orașul Ploiești și este traversată de șoseaua națională DN1 care vine de la București și duce către Brașov, precum și de autostrada București–Ploiești, care are aici nodul de legătură cu DN1. Din DN1, la Bărcănești se ramifică șoseaua națională DN1A care ocolește Ploieștiul pe la est, ducând către Vălenii de Munte și Brașov, iar din aceasta — șoselele județene DJ101G, care duce înspre Ploiești; și DJ101D care duce către Râfov și mai departe în județul Ilfov la Nuci.

DESCRIEREA ȘI SEMNIFICAȚIILE
elementelor însumate ale stemei comunei Bărcănești, județul Prahova

Descrierea stemei:

Stema comunei Bărcănești, potrivit anexei nr. 1.1, se compune dintr-un scut despicat.În dextra, tăiată sus, pe azur, un braț împlătoșat, de argint, întors spre stânga, ținând în pumn o sabie de argint.Jos, pe azur, o cheie de argint dispusă în fascie, cu floarea orientată spre vârful scutului.În senestra, pe azur, o biserică de argint văzută din față, cu o singură turlă, având ferestre încadrate între coloane și un pridvor cu trei deschideri terminate cu arcade rotunde.

Semnificațiile elementelor însumate:

Brațul împlătoșat, ținând în pumn o sabie, și cheia sunt elemente componente din stema familiei Bărcănescu, a cărei existență este legată de localitatea Bărcăneşti. Biserica redă Mănăstirea Ghighiu. Coroana murală, de argint, cu un turn crenelat, semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.

Gheorghe DIMA

PRIMARUL COMUNEI

Date de contact:

 Website: www.barcanesti.ro
 E-mail: primaria.ph@barcanesti.ro
 Telefon: +40 244 276 595