FILIALA JUDEȚEANĂ PRAHOVA
A ASOCIAȚIEI COMUNELOR DIN ROMÂNIA

Comuna Bănești

Comună membră ACoR din 29.06.2006

Prin HCL nr. 63 din 29.06.2006 comuna Bănești a devenit membru al Asociației Comunelor din România

Descrierea comunei

Atestarea arheologică a locuirii în zonă, exemplificată prin așezări (sat Siliște) și complexul ritual de cult de pe dealul Domnii, începând din secolul II înainte de Hristos, dovedit prin cercetare sistemetica, arheologică. La Stiubeu există material hallstatian, de asemenea dacii sunt prezenți la: Stiubeu, Ciobu și Podu Odăii, dovedind și modul de folosire a terenurilor naturale în timp și spațiu.

La 1898, reședința comunei era satul Urleta și făcea parte din plaiul Prahova din județul Prahova, având 1433 de locuitori, câte o biserică în fiecare sat și o școală în Bănești, înființată la 1859 și în care învățau 98 de elevi (dintre care 4 fete). Anuarul Socec din 1925 o consemnează în plasa Prahova a aceluiași județ, cu satele Bănești și Urleta, având 1703 locuitori.

În 1931, Bănești a devenit comună suburbană a comunei urbane Câmpina, în vreme ce satul Urleta a fost transferat comunei Mislea.

În perioada anilor 1946-1950 Urleta are administrație de sine stătătoare fiind recunoscută comuna. Ele au făcut parte după 1950 din raionul Câmpina al regiunii Prahova și apoi (după 1952) al regiunii Ploiești. În anul 1968, satele Banesti și Urleta devin iarăși asociate în aceeași comună Bănești, cu reședința în satul Bănești.

Comuna este așezată pe râul Doftana, la vărsarea acestuia în Prahova, la aproximativ 30 km nord-vest de Ploiești si 3 km sud-est de Câmpina. Comuna este traversată de șoseaua națională DN1, care leagă Ploieștiul (reședința județului) de Brașov. Din acest drum, la Bănești se ramifică șoseaua județeană DJ100D, care trece prin Urleta și duce spre Scorțeni.

DESCRIEREA ŞI SEMNIFICAŢIILE
elementelor însumate ale stemei comunei Bănești, județul Prahova

Descrierea stemei:

Stema comunei Bănești, potrivit anexei nr. 1.1, se compune dintr-un scut triunghiular, cu marginile rotunjite. În câmp de azur, în centru, se află o elice neagră, flancată în dextra și senestra de câte o aripă frântă, de argint. În vârful scutului se află o fascie undată, de argint. Scutul este trimbrat de o coroană murală de argint, cu un turn crenelat.

Semnificațiile elementelor însumate:

Elicea face referire la accidentul de avion suferit de Aurel Vlaicu. Fascia undată reprezintă râul Prahova. Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.

Gheorghe STOICA

PRIMARUL COMUNEI

Date de contact:

 Website: primariabanesti.ro
 E-mail: primariabanesti@yahoo.com
 Telefon: +40 244 348 608