FILIALA JUDEȚEANĂ PRAHOVA
A ASOCIAȚIEI COMUNELOR DIN ROMÂNIA

Comuna Balta Doamnei

Comună membră ACoR din 26.01.2006

Prin HCL nr. 3 din 26.01.2006 comuna Balta Doamnei a devenit membru al Asociației Comunelor din România

Descrierea comunei

În anul 1889 comuna Balta Doamnei este oferită regelui Carol I, fiind una dintre cele 12 domenii ale Coroanei. La sfârșitul secolului al XIX-lea, principalul proprietar era Administrația Domeniilor Coroanei, care a înființat în comună o biserică și o școală frecventată în anul școlar 1892–1893 de 43 din cei 151 de copii de vârstă școlară din comună. Pe atunci comuna avea 1273 de locuitori și era formată din satele Balta Doamnei, Curcubeul și Lacul-Turcului, fiind mărginită de râurile Prahova și Ialomița. Tot atunci, satul Bâra, cu 456 de locuitori, făcea parte din comuna Lipia-Bojdani, plasa Znagovul, din județul Ilfov.

Anuarul Socec din 1925 consemnează comuna în aceeași componență, în plasa Câmpul a aceluiași județ, și cu o populație de 2107 locuitori. În 1931, comunei i-a fost arondat și satul Bâra, anterior în comuna Lipia-Bojdani județul Ilfov.

În 1950, comuna a fost trecută în subordinea raionului Ploiești, din regiunea Prahova și apoi regiunea Ploiești. În 1968, comuna Balta Doamnei a revenit la județul Prahova, reînființat.

Comuna Balta Doamnei se află în extremitatea sudică a județului, la limita cu județul Ilfov, pe malul stâng al râului Ialomița. Este străbătută de șoseaua județeană DJ100B, care o leagă spre vest de Gorgota (unde se intersectează cu DN1), și spre est de Gherghița, Drăgănești (unde se intersectează cu DN1D) și Fulga.

Se învecinează la est cu comuna Gherghița, la nord cu comuna Olari, la vest cu satul Potigrafu, iar la sud cu Siliștea Snagovului.

DESCRIEREA ŞI SEMNIFICAŢIILE
elementelor însumate ale stemei comunei Balta Doamnei, județul Prahova

Descrierea stemei:

Stema comunei Balta Doamnei, potrivit anexei nr. 1.2, se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite. În câmp albastru se află o cruce de argint simplă, ieșind dintr-o coroană de argint așezată pe o terasă neagră. În partea superioară se află o tablă de șah, în culorile negru și argintiu, dispusă pe 3 rânduri, primul pătrat din dreapta sus fiind negru. Scutul este trimbrat de o coroană murală de argint cu un turn crenelat.

Semnificațiile elementelor însumate:

Tabla de șah face referire la blazonul familiei regale de Hohenzollern. Ansamblul format din cruce și coroană semnifică blazonul doamnei Elina, soția lui Matei Basarab, care a deținut proprietăți în zonă, de unde și denumirea localității Balta Doamnei. Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.

Cristinel MATEI

PRIMARUL COMUNEI

Date de contact:

 Website: www.baltadoamnei.europrahova.eu
 E-mail: baltadoamnei@europrahova.eu
 Telefon: +40 244 469 311