FILIALA JUDEȚEANĂ PRAHOVA
A ASOCIAȚIEI COMUNELOR DIN ROMÂNIA

Comuna Ariceștii Zeletin

Comună membră ACoR din 12.01.2005

Prin HCL nr. 5 din 12.01.2005 comuna Ariceștii Zeletin a devenit membru al Asociației Comunelor din România

Descrierea comunei

Unele legende, consemnate în Marele Dicționar Geografic al Romîniei, din 1898–1902, afirmă că satul de reședință al comunei s-a înființat după descălecatul lui Negru Vodă, pe locul numit Siliște, unde înainte se afla un sat tătăresc. La sfârșitul secolului al XIX-lea, comuna făcea parte din plasa Podgoria a județului Prahova și avea 1473 de locuitori. Satul Albinari nu exista, fiind menționat doar dealul Albinari-Curmătura. În comună funcționau două biserici: una veche, din lemn, aproape dărâmată și cu o inscripție indescifrabilă, și o alta mai nouă, datând din 1865, precum și o școală. În 1925, comuna era în aceeași plasă și avea 1781 de locuitori.

În 1931, comuna a primit numele de Ariceștii Zeletin, pentru a fi deosebită de comuna Ariceștii Rahtivani, din același județ. Satul a fost și el rebotezat în Ariceștii Zeletin.

În 1950, comuna a trecut în administrarea raionului Teleajen al regiunii Prahova, și apoi, după 1952, al regiunii Ploiești. În 1968, comuna a revenit la județul Prahova, în actuala componență.

Comuna se află în estul județului, în zona Subcarpaților de Curbură, aproape de limita cu județul Buzău. Ea este traversată de șoseaua județeană DJ233, care o leagă spre nord de Posești și spre sud de Surani. La Ariceștii Zeletin, din acest drum se ramifică șoseaua județeană DJ219, cere duce spre vest la Predeal-SărariVălenii de Munte (unde se intersectează cu DN1A) și Teișani.

Nu are o stemă aprobată prin H.G.

Florin-Daniel ROŞU

PRIMARUL COMUNEI

Date de contact:

 Website: www.primariaaricesti.ro
 E-mail: primariaaricesti@yahoo.com
 Telefon: +40 244 418 073