FILIALA JUDEȚEANĂ PRAHOVA
A ASOCIAȚIEI COMUNELOR DIN ROMÂNIA

Comuna Ariceștii Rahtivani

Comună membră ACoR din 15.11.2004

Prin HCL nr. 30 din 15.11.2004 comuna Ariceștii Rahtivani a devenit membru al Asociației Comunelor din România

Descrierea comunei

Se știe că la sfârșitul secolului al XIX-lea existau mahalalele Aricești de Jos și Aricești de Sus, în comuna Aricești, comună rurală aparținând plășii Filipești a județului Prahova. Numele își are originea de la fostele sate Ariceștii de Jos (dezvoltat în jurul conacului și al moșiei Aricescu, în care funcționează și astăzi dispensarul uman), Ariceștii de Sus (dezvoltat în jurul conacului Cociu-Beiu).

Ruinele bisericii vechi (monument istoric, care se află astăzi în curtea cimitirului satului reședință) au următoarea inscripție: „Această Sfântă Biserică s-a ridicat întru hramul Sf. Prooroc Ilie și Sf. Nicolae în zilele prea Înălțătorului nostru Domn Alexandru Ipsilanti, de robul lui Dumnezeu Ilie Aricescu cu soția sa Neaga, și de robul lui Dumnezeu Enache Văcărescu, vel vistier la 1777”. La 1898, comuna, cu 1.158 de locuitori, era formată doar din actualul sat de reședință, în cadrul căruia se identifica drept parte, în zona de nord, mahalaua Stoenești (astăzi devenită sat).

Despre satul Nedelea se spune că prin anul 1792 niște familii de oieri din Transilvania au trecut cu oile în Țara Românească și s-au așezat pe moșia Baba Ana (pe atunci în județul Buzău, acum în sud-estul extrem al județului Prahova), pe moșia hatmanului Mihăiță Filipescu. Cum acolo lipsea însă apa, hatmanul le-a permis acestora să se mute în 1793 pe o altă moșie a sa, moșia Filipească, de pe malul stâng al râului Prahova, unde se afla o cârciumă care aparținea hangiței Nedelea. În jurul cârciumii, unul din oieri, pe nume Ioachim, a fost hirotonit preot și a pus temelia bisericii satului înființat de țărani în zonă. La începutul secolului al XX-lea, satul avea 995 de locuitori.

Apropierea de Târgșorul Vechi, centru administrativ și comercial medieval, influențează și dezvoltarea satului Târgșorul Nou. La 1902, satul Târgșorul Nou era construit în jurul mănăstirii Târgșorul, și era reședința unei comune ce cuprindea, pe lângă satul principal, și cătunul Țigănia. Comuna avea 1.127 de locuitori și era reședința plășii Târgșorul, din care făcea partea ea și comuna Nedelea.

În 1925, comuna Ariceștii Rahtivanu (denumită astfel pentru a o deosebi de cealaltă comună prahoveană denumită pe atunci Aricești) făcea parte plasa Târgșoru a aceluiași județ și avea 1.633 de locuitori în satele Ariceștii de Jos, Ariceștii de Sus și Rahtivanu. Comuna Nedelea, formată doar din satul de reședință, avea 1.284 de locuitori, iar comuna Târgșorul Nou — 1.400 locuitori.

Comunele s-au păstrat în aceeași configurație până după al Doilea Război Mondial. În 1950, au fost incluse toate în raionul Ploiești, aflat în regiunea Prahova, și apoi în regiunea Ploiești.

În 1968, s-a reînființat județul Prahova, iar comunele Nedelea și Târgșoru Nou au fost desființate, fiind incluse în comuna Ariceștii Rahtivani.

Buda este un sat nou, înființat în jurul stației de cale ferată CFR, aflată inițial pe teritoriul comunei Păulești, transferată la Ariceștii Rahtivani în 1968.

Comuna este situată în vestul județului, pe malul stâng al Prahovei, la nord-vest de municipiul Ploiești. Este străbătută de șoseaua națională DN72, care leagă Ploieștiul de Târgoviște. La Stoenești, din acest drum se ramifică șoselele județene DJ144, care duce spre nord la Florești; și DJ140, care duce la Târgșoru Vechi (unde se intersectează cu DN1A), Brazi și Puchenii Mari (unde se termină în DN1). DJ114 se intersectează la Nedelea cu șoseaua județeană DJ101I, care o leagă spre vest de Filipeștii de Pădure și spre est de Ploiești (unde se termină în DN1). Prin comună trec și căile ferate Ploiești–Brașov, pe care este deservită de stația Buda; și Ploiești–Târgoviște, pe care este deservită de halta de mișcare Târgșoru Nou.

Teritoriul comunei aparține Câmpiei Ploieștilor formată pe conul de dejecție al râului Prahova. Este o câmpie de tip piemontan, relativ plană, slab fragmentată cu văi și terase slab individualizate. Teritoriul comunei se situează într-o zonă cu clima temperat continentală, regimul termic, caracteristic zonei de silvostepa, cu o temperatură anuală medie de 10.6 (C și o medie a precipitațiilor anuale de 588 mm). Comuna se află în componența bazinului hidrografic al râului Ialomița, prin intermediul principalului său afluent - râul Prahova.

Nu are o stemă aprobată prin H.G.

Gheorghe ORBU

PRIMARUL COMUNEI

Date de contact:

 Website: www.comunaaricestiirahtivani.ro
 E-mail: registratura@comunaaricestiirahtivani.ro
 Telefon: +40 244 380 068