FILIALA JUDEȚEANĂ PRAHOVA
A ASOCIAȚIEI COMUNELOR DIN ROMÂNIA

Comuna Apostolache

Comună membră ACoR din 27.10.2004

Prin HCL nr. 33 din 27.10.2004 comuna Apostolache a devenit membru al Asociației Comunelor din România

Descrierea comunei

Satul eponim al comunei a purtat numele de Măstănești până la înființarea în 1594 a schitului Apostolache, denumit după comisul care l-a înființat împreună cu soția sa, Voichița. La sfârșitul secolului al XIX-lea, comuna făcea parte din plasa Podgoria a județului Prahova și era formată din satele Mârlogea, Tisa și Buzota, totalizând 1556 de locuitori. În 1925 ea este consemnată de Anuarul Socec în aceeași plasă și cu aceeași compoziție, având 2178 de locuitori. În 1931, comuna a preluat și satul Valea Boului (devenit ulterior Valea Cricovului de la comuna vecină Gornet-Cricov).

În urma reorganizării administrative din 1950, comuna a trecut la raionul Urlați din regiunea Prahova, și apoi (după 1952) la raionul Mizil din regiunea Ploiești. În 1968 a fost reînființat județul Prahova, iar comuna Apostolache a căpătat forma actuală, preluând și satul Udrești de la comuna desființată Udrești, iar satul Tisa fiind trecut în comuna Sângeru.

Comuna se află în estul județului, în valea Cricovului Sărat, în zona confluenței acestuia cu afluentul său Chiojdeanca. Este străbătută de șoseaua județeană DJ102C care o leagă spre sud de Gornet-CricovUrlați și Albești-Paleologu (unde se termină în DN1B), și spre nord-est de Sângeru și mai departe în județul Buzău de Cislău (unde se termină în DN10).

DESCRIEREA ŞI SEMNIFICAŢIILE
elementelor însumate ale stemei comunei Apostolache, județul Prahova

Descrierea stemei:

Stema comunei Apostolache, potrivit anexei nr. 1.1, se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite, despicat. În partea dreaptă, în câmp roşu, se află o clopotniță de argint, încadrată de zidurile incintei, tot de argint, așezată pe o terasă verde ce este străbătută de o fascie undată, de argint, plasată în bandă. În partea stângă, în câmp albastru, se află un stejar dezrădăcinat, de argint. Scutul este trimbrat de o coroană murală de argint cu un turn crenelat.

Semnificațiile elementelor însumate:

Clopotnița face referire la mănăstirea Apostolache, ctitorită de comisul Apostolache la sfârșitul secolului al XVI-lea, de la care localitatea şi-a luat numele. Fascia undată reprezintă râul Cricovul Sărat ce străbate localitatea. Stejarul simbolizează bogăția silvică a zonei. Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.

Mihail BRATU

PRIMARUL COMUNEI

Date de contact:

 Website: www.apostolache.ro
 E-mail: primaria.apostolache@yahoo.com
 Telefon: +40 244 443 008