FILIALA JUDEȚEANĂ PRAHOVA
A ASOCIAȚIEI COMUNELOR DIN ROMÂNIA

Comuna Aluniș

Comună membră ACoR din 28.01.2005

Prin HCL nr. 6 din 28.01.2005 comuna Aluniș a devenit membru al Asociației Comunelor din România

Descrierea comunei

În trecut, a făcut parte din fostul județ Săcuieni (Saac). Atestată documentar cu numele de Strâmbeni la 1631, comuna era formată în 1902 din satele Strâmbeni și Alunișul, având în total 1220 de locuitori, dintre care la 1864 unii au fost împroprietăriți cu un total de 1128 ha de pe moșia Rariței Eliad Bărcănescu. Ea făcea parte din plaiul Vărbilău al județului Prahova.

În 1925, comuna Strâmbeni avea 2625 de locuitori și avea în compunere aceleași două sate, făcând parte din aceeași plasă Vărbilău.

În 1950, la reorganizarea administrativă, a fost arondată raionului Teleajen din regiunea Prahova și apoi (după 1952) din regiunea Ploiești. Satul Strâmbeni a căpătat în 1964 denumirea de Ostrovu, comuna fiind deja denumită Aluniș, după noua reședință. În 1968, comuna a revenit, în componența actuală, la județul Prahova, reînființat.

Comuna se află în valea râului Aluniș, un afluent al Bertei. Este traversată de șoseaua județeană DJ214 care o leagă spre vest de Brebu și Câmpina și spre est de Vărbilău.

DESCRIEREA ŞI SEMNIFICAŢIILE elementelor însumate ale stemei comunei Aluniș, județul PrahovaDescrierea stemei: Stema comunei Aluniș, potrivit anexei nr. 1.2, se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite. Pe fond de azur se află trei crenguțe de alun înfrunzite, cu câte trei frunze și trei alune, toate de argint, dispuse doi cu unu. Scutul este trimbrat de o coroană murală de argint, cu un turn crenelat. Semnificațiile elementelor însumate: Compoziția face referire la denumirea localității. Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.

Iulian-Cristian BÎGIU

PRIMARUL COMUNEI

În cadrul Asociației Comunelor din România, deține următoarele funcții:

1. VICEPREȘEDINTELE Consiliului Director al Filialei Județene Prahova a Asociației Comunelor din România

Date de contact: