FILIALA JUDEȚEANĂ PRAHOVA
A ASOCIAȚIEI COMUNELOR DIN ROMÂNIA

Comuna Albești-Paleologu

Comună membră ACoR din 28.10.2004

Prin HCL nr. 47 din 28.10.2004 comuna Albești-Paleologu a devenit membru al Asociației Comunelor din România

Descrierea comunei

La sfârșitul secolului al XIX-lea, comuna este consemnată de Marele Dicționar Geografic al Romîniei ca fiind formată doar din satul eponim și aflată în plaiul Cricov. Satul data de la sfârșitul secolului al XVIII-lea, având o populație de 811 locuitori, o biserică zidită la 1799, și o școală publică datând de la jumătatea secolului al XIX-lea. Pe atunci, satul Cioceni făcea parte din comuna Tomșani, ar satele Albești-Muru și Vadu Părului formau pe atunci comuna Albești-de-Mur, care a fost desființată însă în 1968 și inclusă în comuna Albești-Paleologu.

În 1925 comunele Albeștii-Mur și Albeștii-Paleologu sunt consemnate în aceeași plasă și în aceeași configurație, prima având 1782 de locuitori, iar a doua — 1112.

În 1938, atât comuna Albești-Muru, cât și comuna Albești-Paleologu au fost incluse în plasa Urlați a județului Prahova. La desființarea județelor, după 1950 ele au trecut în regiunea Prahova, și apoi în raionul Mizil al regiunii Ploiești. Comuna Albești Paleologu a înglobat și comuna Albești-Muru, precum și satul Cioceni și a căpătat întinderea actuală, după care, în 1968, comuna rezultată a revenit la județul Prahova, reînființat.

Comuna se întinde pe malurile râului Cricovul Sărat, în câmpia piemontană aflată la ieșirea acestuia din Subcarpații de Curbură. Este străbătută de șoseaua națională DN1B, care leagă Ploieștiul de Buzău. Din acest drum, la Albești-Paleologu se ramifică șoseaua națională DN1D, care duce spre sud-est la Urziceni. De la intersecția celor două drumuri naționale începe și șoseaua județeană DJ102C care duce spre nord pe valea Cricovului Sărat la UrlațiGornet-CricovApostolacheSângeru și mai departe în județul Buzău la Cislău (unde se termină în DN10). Din DN1D, lângă Cioceni se ramifică șoseaua județeană DJ146, care duce spre nord la Tomșani (unde se termină în DN1B). Prin comună trece și calea ferată Ploiești–Buzău, pe care este deservită de stația Cricov și de halta Muru.

DESCRIEREA ŞI SEMNIFICAŢIILE
elementelor însumate ale stemei comunei Albești-Paleologu, județul Prahova

Descrierea stemei:
Stema comunei Albești-Paleologu, potrivit anexei nr. 1.1, se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite. Pe fond de azur se află trei snopi de aur, plasați în pal, dispuși doi cu unu.
În șef de argint se află un ciorchine de strugure, de aur, flancat în ambele părți de câte o frunză de culoare verde, cu vrej verde.
Scutul este trimbrat de o coroană murală de argint, cu un turn crenelat.

Semnificațiile elementelor însumate:
Compoziția face referire la ocupația de bază a locuitorilor, cultura plantelor și viticultura, precum și la faptul că localitatea se afla pe drumul vinului.
Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.

Marian PANAIT

PRIMARUL COMUNEI

Date de contact:

 Website: primariaalbestipaleologu.ro
 E-mail: primariaalbesti@clicknet.ro
 Telefon: +40 244 232 853