FILIALA JUDEȚEANĂ PRAHOVA
A ASOCIAȚIEI COMUNELOR DIN ROMÂNIA

Comuna Mănești

Comună membră ACoR din 29.06.2010

Prin HCL nr. 12 din 29.06.2010 comuna Mănești a devenit membru al Asociației Comunelor din România

Descrierea comunei

La sfârșitul secolului al XIX-lea, comuna se afla în plasa Filipești a județului Prahova, fiind formată din cătunele Mănești, Coada Izvorului, Gura Crivățului și Comănacul, totalizând 1028 de locuitori. Avea o școală cu 74 de elevi (din care 9 fete) și 3 biserici — două în Mănești și una în Coada Izvorului. În această comună se afla castelul lui Teodor Văcărescu. Anuarul Socec din 1924 o consemnează în plasa Târgșorul a aceluiași județ, cu o populație de 2075 de locuitori, în satele Mănești, Coada Izvorului, Gura Crivățului și Zalhanaua (ultimul preluat de la comuna Vlădeni-Mărgineni). În 1931, satul Zalhanaua a fost atașat comunei Brătășanca, în vreme ce satele Coada Izvorului și Gura Crivățului au format o comună de sine stătătoare, comuna Coada Izvorului.

În perioada interbelică, comuna a trecut la plasa Ploiești a aceluiași județ, apoi în 1950 la raionul Ploiești din regiunea Prahova și apoi, din 1952, din regiunea Ploiești. În 1968, comunele comuna a revenit în județul Prahova, reînființat, și a preluat satele comunei Cocorăștii Colț, desființată temporar, precum și satul Zalhanaua din comuna Vlădeni-Mărgineni, desființată și împărțită între județele Prahova și Dâmbovița. În 2004, comuna Cocorăștii Colț a fost reînființată, comuna Mănești rămânând în forma actuală.

Comuna se află în sud-vestul județului, la limita cu județul Dâmbovița, într-o zonă de câmpie, pe malul drept al Prahovei. Este traversată de șoseaua județeană DJ101A care o leagă spre nord de Filipeștii de Târg (unde se termină în DN72) și spre sud de Cocorăștii Colț (unde se intersectează cu DN1A), Șirna și mai departe în județul Ilfov de Periș.

DESCRIEREA ŞI SEMNIFICAŢIILE
elementelor însumate ale stemei comunei Mănești, județul Prahova

Descrierea stemei:

Stema comunei Mănești, potrivit anexei nr. 1.3, se compune dintr-un scut tăiat. În primul cartier, pe fond de azur, o pasăre de argint, conturnată, stând pe o lună de argint răsturnată. În al doilea cartier, pe fond de argint, o cetate zidită, de culoare roșie, având un turn crenelat poziționat central; turnul este flancat în dextra de un steag albastru, cu lancea de aur, iar în senestra, de o acvilă neagră cu aripile deschise; pe cetate broșează un cavaler în armură de argint, stând pe zidul de intrare al cetății; cetatea se deschide cu o poartă de aur.

Semnificațiile elementelor însumate:

Pasărea stând pe lună face referire la stema Smarandei Mănescu, descendenta familiei Mănescu, a cărei existență este legată de localitatea Mănești. Cetatea reprezintă blazonul familiei Văcărescu, care prin Theodor Văcărescu se va căsători cu Maria Mănescu, al cărei nume este legat de Mănești, prin construcțiile ridicate aici, respectiv conacul și biserica. Coroana murală, de argint, cu un turn crenelat, semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.

Constantin NIȚOI

PRIMARUL COMUNEI

Date de contact:

 Website: www.primaria-manesti.ro
 E-mail: primaria.manesti@yahoo.com
 Telefon: +40 244 484 304