FILIALA JUDEȚEANĂ PRAHOVA
A ASOCIAȚIEI COMUNELOR DIN ROMÂNIA

Comuna Lipănești

Comună membră ACoR din 19.01.2005

Prin HCL nr. 6 din 19.01.2005 comuna Lipănești a devenit membru al Asociației Comunelor din România

Descrierea comunei

În trecut, satele ei făceau parte din comuna Boldești, satul Lipănești fiind chiar reședința acesteia.

Comuna Lipănești s-a înființat în anii 1940, prin separarea satelor Lipănești, Șipotu și Satu Nou de comuna Boldești din județul Prahova. În 1950, ea a fost inclusă în raionul Ploiești din regiunea Prahova, și apoi (după 1952) din regiunea Ploiești. În 1968, la reînființarea județului, comuna a fost rearondată județului Prahova, primind și satul Zamfira (anterior în comuna Măgurele).

Comuna se află pe malul stâng al Teleajenului, la nord-vest de orașul Boldești-Scăeni. Este străbătută de șoseaua națională DN1A, care leagă Ploieștiul de Brașov prin Vălenii de Munte. Din aceasta, lângă Lipănești, se ramifică șoseaua județeană DJ217, care trece pe la mănăstirea Zamfira și duce mai departe spre Dumbrăvești. Prin comună trece și calea ferată Ploiești Sud-Măneciu, pe care este deservită de halta de călători Lipănești.

DESCRIEREA ȘI SEMNIFICAȚIILE
elementelor însumate ale stemei comunei Lipănești, județul Prahova

Descrierea stemei:

Stema comunei Lipănești, potrivit anexei nr. 1.9, se compune dintr-un scut triunghiular, cu marginile rotunjite, tăiat în bandă de un râu undat, de argint. Pe fond de azur se află, dreapta-stânga, sus-jos, câte un clopot de aur, cu o cruce treflată în partea superioară. Scutul este timbrat de o coroană murală de argint, cu un turn crenelat.

Semnificațiile elementelor însumate:

Clopotele simbolizează cele două biserici, monumente istorice, aflate în zonă. Brâul undat reprezintă râul Teleajen. Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.

Robert-Viorel NICA

PRIMARUL COMUNEI

În cadrul Asociației Comunelor din România, deține următoarele funcții:

1. VICEPREȘEDINTELE Consiliului Director al Filialei Județene Prahova a Asociației Comunelor din România

Date de contact:

 Website: www.lipanesti.ro
 E-mail: primarie@lipanesti.ro
 Telefon: +40 344 215 217