FILIALA JUDEȚEANĂ PRAHOVA
A ASOCIAȚIEI COMUNELOR DIN ROMÂNIA

Comuna Gornet

Comună membră ACoR din 11.05.2017

Prin HCL nr. 26 din 11.05.2017 comuna Gornet a devenit membru al Asociației Comunelor din România

Descrierea comunei

La sfârșitul secolului al XIX-lea, comuna purta numele de Gornet-Cuib, făcea parte din plasa Podgoria a județului Prahova și avea aceeași compoziție ca și astăzi. Avea în total 2350 de locuitori; două școli — una în Gornet, înființată în 1857 și una în Cuib, înființată în 1859; și 3 biserici – una în Gornet, una în Cuib și una în Nucet, ultima fiind construită din lemn la 1814. Anuarul Socec o consemnează în 1925 în aceeași plasă, cu o populație de 2239 de locuitori. În 1931, satul Nucet a fost transferat temporar comunei Păcureți.

În 1950, județul a fost desființat, comuna fiind arondată raionului Teleajen din regiunea Prahova și apoi (după 1952) din regiunea Ploiești. Sub numele actual, de Gornet, a redevenit parte a județului Prahova, în componența actuală, la reînființarea acestuia în 1968.

Se află în zona centrală, de deal, a județului. Este traversată de șoseaua județeană DJ231, care o leagă spre vest de Măgurele (DN1A) și spre est de Bălțești.

Nu are o stemă aprobată prin H.G.

Nicolae NEGOIȚESCU

PRIMARUL COMUNEI

Date de contact:

 Website: www.primariagornet.ro
 E-mail: primariagornet@yahoo.com
 Telefon: +40 244 419 103