FILIALA JUDEȚEANĂ PRAHOVA
A ASOCIAȚIEI COMUNELOR DIN ROMÂNIA

Comuna Baba Ana

Comună membră ACoR din 29.10.2004

Prin HCL nr. 15 din 29.10.2004 comuna Baba Ana a devenit membru al Asociației Comunelor din România

Descrierea comunei

La sfârșitul secolului al XIX-lea, comuna Baba Ana făcea parte din plasa Tohani a județului Buzău. Doar satul Conduratu, el însuși constituind o comună de sine stătătoare, făcea parte din plasa Cricovul din județul Prahova. Comuna Baba Ana era formată din cătunele Baba-Ana de Jos, Baba-Ana de Sus și Gorgănelele, având 820 de locuitori, o școală cu 61 de elevi (din care o singură fată), și o singură biserică în Baba-Ana de Sus. Comuna s-a înființat după anul 1830, în jurul unei cârciumi unde servea o anume Babă Ana, de la care și-a luat numele. Comuna Conduratu avea 845 de locuitori și o școală cu 60 de elevi (toți băieți), deși copiii de vârstă școlară erau în număr de 190 (96 băieți și 94 fete).

În 1925, Anuarul Socec consemnează comuna Baba Ana în plasa Tohani a aceluiași județ, cu satele Baba Ana și Șchiopoaia, având o populație de 1165 de locuitori. În 1931 ei i s-a adăugat și satul Cireșeanu, anterior aparținând orașului Mizil.

În 1950, comuna Baba Ana a fost inclusă în raionul Mizil, regiunea Buzău, iar comuna Conduratu — în raionul Urlați, regiunea Prahova. În 1952, cele două comune s-au regăsit împreună în raionul al regiunii Ploiești. Cireșeanu a fost vremelnic reședința unei comune din care mai făceau parte și satele Mărăcini și Șchiopoaia, iar în 1964 aceste două sate au luat numele de Crângurile și, respectiv, Satu Nou. După reforma administrativă din 1968, comunele Conduratu și Cireșeanu au fost desființate, satele lor fiind incluse în comuna Baba Ana, care a fost arondată județului Prahova.

Comuna se află în sud-estul județului, în zona de câmpie, aproape de limita cu județul Buzău, la sud de Mizil, pe malurile râului Iștău. Ea este traversată de șoselele județene DJ102H, DJ102D și DJ100C, care pleacă din Mizil și duc către Glodeanu-Siliștea (județul Buzău), Boldești-Grădiștea, respectiv Sălciile; precum și de șoseaua județeană DJ149 care duce către Fântânele.

DESCRIEREA ŞI SEMNIFICAŢIILE
elementelor însumate ale stemei comunei Baba Ana, județul Prahova

Descrierea stemei:

Stema comunei Baba Ana, potrivit anexei nr. 1.1, se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite, despicat. În partea dreaptă, în câmp albastru, sunt reprezentate furca și fusul de tors cu lână, totul de aur. În partea stângă, în câmp roșu, se află o râșniță de mălai, de argint. Scutul este trimbrat de o coroană murală de argint cu un turn crenelat.

Semnificațiile elementelor însumate:

Furca, fusul de tors și lâna simbolizează ocupațiile tradiționale ale locuitorilor. Râșnița de mălai semnifică o altă ocupație, agricultura. Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.

Ion DRAGU

PRIMARUL COMUNEI

Date de contact:

 Website: www.primariababaana.ro
 E-mail: secretar@primariababaana.ro
 Telefon: +40 244 251 211