FILIALA JUDEȚEANĂ PRAHOVA
A ASOCIAȚIEI COMUNELOR DIN ROMÂNIA

Organizarea alegerilor interne în filialele județene ale CPSGCOR